Oslava 100 let ČsOL na Slovensku

Po odeznění hlavních oslav jubilea naší organizace prostřednictvím VI. manifestačního sjezdu Československé obce legionářské se vedení ČsOL rozhodlo napřít síly k oslavě 100. výročí také na území Slovenska, aby bylo možné naplnit záměr, jenž vyvstal v průběhu příprav sjezdu v Praze. Od svého založení působila ČsOL na celém území tehdejší Československé republiky a výraznou činnost čs. legionářů na Slovensku bylo třeba připomenout vlastní vzpomínkovou událostí. 

Jako vhodné se ukázalo spojit takové slavnostní setkání s významnou akcí, která se odehrála 26. října 2021 ve slovenském městě Sereď, kde byla na náměstí Republiky odhalena kopie sochy čs. legionáře z italského bojiště. Slavnost byla součástí harmonogramu legionářské poutě na Slovensko, o jejímž průběhu přineseme podrobnější informace v nadcházejícím čísle.

Delegace ČsOL se v čele s předsedou br. Pavlem Budinským účastnila celé slavnosti a doprovodného programu, aby následně zamířila do nedalekého města Galanty, kde již v režii ČsOL proběhlo slavnostní setkání v sále hotelu Galanta.

Oslavy 100. výročí vzniku ČsOL, jež se formou slavnostní recepce na Slovensku uskutečnila, byla účastna řada významných hostí: ředitel Sekce lidských zdrojů Ministerstva obrany SR pan Martin Jakál, za Generální štáb Ozbrojených sil SR pan brig. gen. Tibor Králik, český přidělenec obrany na Slovensku pan genmjr. Libor Jílek, ředitel Odboru pro válečné veterány MO ČR pan Pavel Kugler, ředitel bratislavského Vojenského historického ústavu pan plk. Miloslav Čaplovič, primátor města Seredi pan Martin Tomčány, starosta obce Badín pan Pavol Hric, předseda Matice Slovenské pan Marián Gešper, předseda Nadácie M. R. Štefánika pan prof. Dušan Bakoš, předseda Spoločnosti M. R. Štefánika pan genmjr. Peter Novotňák, předseda spolku Gemerské grúně pan Jaroslav Hric, vedoucí Muzea holokaustu v Seredi pan Martin Korčok, ale také podporovatel legionářského odkazu z Dolného Kubína pan Jozef Krupa.

Na úvod slavnostního setkání promluvil k přítomným předseda ČsOL br. Pavel Budinský, který všechny účastníky přivítal a zdůraznil význam setkání ve vztahu ke 100. výročí ČsOL. Své vystoupení zakončil slovy: "Dámy, pánové, bratři a sestry, děkuji Vám, že svou prací přispíváte k rozvíjení odkazu československých legionářů. Československá obec legionářská tak bude činit i v nastupujícím druhém století své slavné existence!" Následný přípitek stvrdil přání pokračující záslužné činnosti celé ČsOL a po krátké přestávce přišlo na řadu ocenění přítomných osobností, které ve velké míře probíhalo i v průběhu manifestačního sjezdu v Praze.

Předseda ČsOL nejprve předal Pamětní medaile 100 let ČsOL ministru obrany SR panu Jaroslavu Naďovi, kterou převzal v zastoupení pan Martin Jakál. V zastoupení brig. gen. Králika byla předána medaile rovněž náčelníku GŠ OS SR panu gen. Danielu Zmekovi. Oceněn byl rovněž přítomný český přidělenec obrany, dále ředitel Vojenského historického ústavu Bratislava, ale také instituce, a to Matice slovenská, za kterou ocenění převzal její předseda pan Gešper.

Posléze bylo uděleno několik Medailí za podporu projektu LEGIE 100. Mezi oceněné patřili jak představitelé města Sereď a obce Badín, tak pan Pavel Kugler z MO ČR nebo br. Viktor Bradňanský ze spolku Gemerské grúně. Předseda br. Budinský pak za ČsOL převzal děkovný list a ocenění, které jménem Spoločnosti M. R. Štefánika předal její předseda genmjr. Novotňák.

Významným momentem celého slavnostního večera bylo přečtení zdravice předsedy vlády Slovenské republiky Eduarda Hegera, který se bohužel nemohl setkání účastnit osobně, ale tímto způsobem upozornil na to, jak si váží nejen odkazu zakladatelů československého státu, ale také činnosti Československé obce legionářské. To ostatně zdůraznil tím, že se o několik dní později telefonicky spojil s předsedou ČsOL br. Budinským, aby mu i osobně blahopřál k výročí ČsOL a poděkoval za práci, kterou naše organizace na Slovensku doposud vykonala.

Oficiální program slavnostní recepce v Galantě náležitě zakončil svým slovem správce Nadacie M. R. Štefánika, který na závěr požádal přítomné, aby vzdali holt památce padlým a všech, kteří do dnešních dnů pečovali o jejich odkaz. Slavnostní recepce u příležitosti 100. výročí založení ČsOL na Slovensku byla důstojným zakončením oslav jubilea naší Obce a výjimečnou příležitostí vzájemného setkání našich významných slovenských partnerů i členek a členů ČsOL, jež je příslibem účelné spolupráce do dalších let.

text: br. Jiří Filip

foto: br. Stanislav Pítr, br. Michal Rak 

Oslava 100 let ...
Oslava 100 let ČsOL na Slovensku
Oslava 100 let ...
Oslava 100 let ČsOL na Slovensku
Oslava 100 let ...
Oslava 100 let ČsOL na Slovensku
Oslava 100 let ...
Oslava 100 let ČsOL na Slovensku
Oslava 100 let ...
Oslava 100 let ČsOL na Slovensku
Oslava 100 let ...
Oslava 100 let ČsOL na Slovensku
Oslava 100 let ...
Oslava 100 let ČsOL na Slovensku