SJEZD 2021: Manifestační průvod Prahou

V sobotu 4. září se hlavní město probudilo do krásného rána s jasnou oblohou, které slibovalo, že celodenním oslavám 100. výročí založení Československé obce legionářské popřeje krásné počasí sklonku léta. Od brzkých hodin začaly Prahou projíždět autobusy a tramvaje ozdobené vlaječkami, čímž Dopravní podnik hlavního města Prahy laskavě vyšel vstříc naší žádosti, aby se tímto způsobem připojil k pořádanému VI. manifestačnímu sjezdu ČsOL. 

Od 9. hodiny, kdy na prozářené Václavské náměstí dorazily první členky a členové ČsOL, bylo již připraveno potřebné zázemí včetně zastřešené tribuny pod sochou sv. Václava a započala horečná organizace manifestačního průvodu, které se ujal vedoucí projektu Legiovlak br. Jiří Charfreitag. Pod jeho vedením a v součinnosti s řídícím tajemníkem Milanem Mojžíšem a dalšími sestrami a bratry bylo organizováno řazení jednotlivých částí průvodu. Významnou pomocí přispěli zvláště studentky a studenti z vojenské školy v Moravské Třebové, kteří ve vymezeném čase podpořili řazení delegací jednot s vlajkami, jež byly pro tuto příležitost vyrobeny. Každá jednota ČsOL, která vyslala své členy do manifestačního průvodu, obdržela vlajku se znakem ČsOL a názvem své jednoty.

SJEZDHlavní úkol, aby do 10. hodiny byli všichni účastníci průvodu na svých stanovištích čelem k tribuně, byl splněn na minutu přesně. Na podium následně vystoupal předseda ČsOL br. Pavel Budinský, primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib a místopředseda ČsOL br. Tomáš Pilvousek. Bratr předseda pozdravil bratry a sestry z ČsOL, který se v danou chvíli nacházelo na Václavském náměstí na 1 200. Za účast děkoval více než třetině všech členů naší organizace, kteří se účastnili VI. manifestačního sjezdu ČsOL. Poté předal slovo panu primátorovi s díkem za to, jak významně pražský magistrát podpořil konání sobotních oslav. Pan primátor Hřib symbolicky umožnil manifestačnímu průvodu průchod Prahou a seznámil přítomné s tím, že v nadcházejícím roce bude obnovena připomínka legionářských bojišť první světové války na Staroměstské radnici. V rámci slavnostního úvodu se následně ujal slova bratr místopředseda Pilvousek, který nejprve připomněl historické manifestační sjezdy a následně řekl:

"Dnešní manifestační průvod Prahou není pouze připomínkou 100. výročí založení Československé obce legionářské. Je připomínkou a holdem tisícům legionářů, jejichž hroby jsou rozesety po francouzských polích, v italských horách, v Rumunsku, na Ukrajině, od evropské části Ruska až po Tichý oceán. Je poctou další generace Čechů a Slováků, která se postavila proti nacistické tyranii po celém světě, ať už ve stejnokroji zahraničních vojáků nebo v domácím odboji. Je výrazem respektu ke všem příslušníkům novodobých ozbrojených sil Armády České republiky, kteří hájí identické ideály za hranicemi naší vlasti a těch, jejichž život uhasl při výkonu náročné služby. 

Vážené sestry, vážení bratři, dnešní manifestační průvod Prahou není pouze o vzpomínkách. Je o současnosti a současné Československé obci legionářské. O silné organizaci postavené na pevných ideálech, které jsou natolik stabilní, že rezonují i v dynamice a potížích dnešních dní. Je o soudržnosti nás všech s vlastí, v níž žijeme. A s národem, jehož jsme součástí. Je o našich myšlenkách, ideálech a nadějích, kterým bezmezně věříme a v jejichž jméně obětavě pracujeme. Je o nás.

Sestry a bratři, pochodujme Prahou s hlavou vztyčenou. Nazdar!"

Všichni tři řečníci se poté zařadili do průvodu, jemuž již nic nebránilo k pochodu Prahou. Pokyn pro kapelu, první tony pochodové písně a čelo průvodu se dalo do pohybu. Postupně se zapojovali další a další části až bylo vše v pohybu. Průvod se za sochou sv. Václava stočil dolů a vyrazil Václavským náměstím. Za hudbou byla v čele průvodu nesena státní vlajka a za ní prapor Československé obce legionářské, který doprovázel předseda a místopředseda ČsOL spolu s panem primátorem a čelnými hosty ze Slovenska. Za nimi již pochodovali sokolové následovaní členy ČsOL ve stejnokrojích ruské, francouzské a italské legie, za nimi byly neseny prapory jednot ČsOL, následované účastníky ve stejnokrojích zahraničního odboje druhé světové války ve Francii, na Blízkém východě, ve Velké Británii a v Sovětském svazu. Čelo průvodu v historických stejnokrojích následovaly historické vojenské vozy, které vezly válečné veterány. V čele těchto automobilů jel na čestném místě místopředseda ČsOL br. plk. v. v. Tichomírem Mirkovičem. V průvodu nechyběly naši příslušníci rot Aktivní zálohy AČR s prapory jednotek, za nimiž již pochodoval početný zástup, sestry a bratři z desítek jednot ČsOL z celé republiky se sjezdovými vlajkami jednot. Celý průvod uzavíraly další pozvaní hosté a rodinní příslušníci členů ČsOL.

Manifestační průvod, ve skvělém uspořádání a za zájmu veřejnosti prošel Václavským náměstím na Můstek, kde se stočil do ulice Na Příkopě. V té chvíli se ještě zadní část průvodu nacházela stále na vrchu Václavského náměstí. Čelo průvodu minulo Slovanský dům, Českou národní banku a na úrovni Prašné brány se opět stočilo vpravo, aby vstoupilo do Hybernské ulice a kolem Masarykova nádraží dorazilo na konec ulice při křižovatce U Bulhara. Zde skončila první část cesty, jež byla pro přihlížející nejvíce reprezentativní. Na místě již čekalo několik autobusů, které byly určeny pro ty z účastníků průvodu, kteří se necítili na náročnější výstup na Vítkov. Po jejich obsazení pokračovala převážná část členů ČsOL a dalších účastníků průvodu pod Wilsonovou do Seifertovy ulice, aby se od Příběnické ulice dostali pěší cestou na lávku nad Husitskou ulicí k patě vrchu Vítkov. Poté již čekala průvod cesta vzhůru k Národnímu památníku na Vítkově, na jehož Čestném dvoře měl pokračovat slavnostní den dalším bodem programu.

Připomeňme si na tomto místě, na jakou tradici ČsOL v letošním roce pořádáním manifestačního průvodu tak skvěle navázala. Mezi světovými válkami se v Praze podařilo uskutečnit celkem tři tyto organizačně náročné události. Jednalo se zároveň o největší setkání účastníků prvního odboje na jednom místě, k čemuž nikdy jindy v historii nedošlo.

Den manifestačního průvodu byl zahajován v Památníku osvobození na Vítkově, odkud praporečníci ČsOL vyzvedli historické bojové prapory československých legií a italské domobrany. S nimi se následně odebraly na Vinohrady do Anglické ulice, kde se shromažďovalo čelo průvodu. K nim se přidali rovněž praporečníci Ústředí ČsOL a vybraných místních jednot. V roce 1928 se hlavní shromaždiště táhlo v délce více než jednoho kilometru od ulice Škrétovy až po ulici Chodskou. V roce 1947, kdy se do průvodu zapojili i příslušníci čs. zahraniční armády z druhé světové války, bylo nutné seřadiště prodloužit až na Floru! V době první republiky směřovaly manifestační průvody na Staroměstské náměstí z Pařížské ulice.

Dne 30. června 1924 se v rámci I. manifestačního sjezdu ČsOL konal mohutný manifestační průvod, kterého se účastnilo více než 30 000 členů ČsOL. Průchod všech skupin průvodu Václavským náměstím trval plných 70 minut. Uspořádáním a bezchybným provedením I. manifestačního sjezdu prokázala ČsOL v třetím roce své existence nejen organizační schopnosti, ale i vnitřní jednotu.

Při manifestačním průvodu došlo k navýšení počtu účastníků z řad členů oproti prvnímu sjezdu o 10 000 a průvod z července 1935 se v počtu účastníků vyrovnal tomu předchozímu. Manifestační průvod v roce 1947, na dlouhá desetiletí poslední, svou početností překonal všechny předchozí.

Při letošních oslavách 100. výročí založení ČsOL jsme důstojně navázali na tradici manifestačních průvodů Prahou. Opět jsme tak prokázali, že jsme připraveni zúročit své dosavadní zkušenosti a organizovat se napříč celou ČsOL k dosažení výsledku, který i díky velkému zájmu celostátních médií zapůsobil na českou veřejnost v rámci celé naší vlasti. Pro všechny zúčastněné se jednalo nepochybně o událost, na kterou budou ještě dlouho vzpomínat. Hrdost všech na svou příkladnou účast je zcela namístě.

text: br. Jiří Filip

foto: Robin Štrégl, Iniciativa A, Michal Sváček MAFRA

Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou
Manifestační pr...
Manifestační průvod Prahou