SJEZD 2021: Slavnostní nástup na Vítkově

Cílem manifestačního průvodu ČsOL Prahou byl Čestný dvůr Národního památníku na Vítkově, kam účastníci dorazili kolem půl dvanácté a neprodleně se jednotlivé části seřadily na vytčených místech. Na jižní straně díky tomu byla k vidění působivá řada vlajek jednot, v dalších stranách jednotky v historických stejnokrojích a u pódia, které díky vynikající spolupráci poskytlo Posádkové velitelství Praha, se nacházely historické prapory. 

S pravým polednem bylo vše připraveno, vojenský trubač zahrál signál "Pozor!" a z Národního památníku pod vedením předsedy ČsOL Pavla Budinského vyšli vzácní hosté, jejichž příchod na pódium ohlásily fanfáry v podání Ústřední hudby AČR. Při tónech Husitského chorálu byly čestnými strážemi přineseny státní vlajka a praporu ČsOL, jimž náležely čestná místa při patě památníku pod jezdeckou sochou Jana ŽižkySJEZD.

Po obligátním přivítání hostů a účastníků následoval pietní akt. Položení společného věnce k památníku doprovodila Ústřední hudba AČR smutečním pochodem a všichni přítomní poté uctili památku padlých a zemřelých členů ČsOL a válečných veteránů minutou ticha, do které zazněla Večerka.

Po čestných bodech programu slavnostního nástupu se slova ujala předsedkyně Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní poslankyně Jana Černochová, která úvod svého projevu věnovala především válečným veteránům. Pozornost následně obrátila i k samotné Československé obci legionářské a jejímu výročí:

"I dnes, jako na jiných akcích, cítím hrdost, ale také obdiv a pokoru. Legionářské hnutí, na kterém byla vaše organizace vybudována, bylo hybatelem vzniku samostatného československého státu. Bylo jeho základním pilířem, který byl tvořen desítkami tisíc odvážných bojovníků, kteří se daleko od svého domova přihlásili ke své vlasti a byli ochotni nasadit pro myšlenku samostatnosti svůj život, aniž by jejich vítězství bylo jakkoli jasné. Tento příběh není jen nějakým mýtem či legendou, jde o reálné hrdiny, mnohdy obyčejné muže, kteří ale měli silnou víru ve svůj cíl, a především bezmeznou lásku ke své vlasti a ke svému národu.

Legionářská tradice je stále živá a je naší povinností ji připomínat nastupujícím generacím, které je třeba vychovávat ke stejné lásce k vlasti a odpovědnosti za její budoucnost, za svobodu a za demokracii. Jsem proto nesmírně šťastná, že Československá obec legionářská nese prapor této tradice a přispívá k upevňování národní hrdosti a ušlechtilých ideálů masarykovské první republiky. Za to vám velmi děkuji. (…)

Ráda bych legionářské obci popřála do dalších let – ať vzkvétá. Ráda bych vám popřála hojnou přízeň a zájem ze strany veřejnosti. Chtěla bych popřát, aby se vám, ale i nám všem, dařilo vštěpovat právě mladým lidem pravé vlastenectví; úctu k těm, kteří bojovali za náš národ i odhodlání postavit se za svou zemi do první linie. Dnešní doba ve své zrychlenosti, určité povrchnosti a zkratkovitosti tomu příliš nepřeje. Bohužel. Přesto věřím, že úsilí o obrácení pozornosti ke skutečným hodnotám má velký smysl. Přeji vám tedy mnoho úspěchů a závěrem si dovolím pozdravit vás legionářským 'Nazdar!'"

Po paní poslankyni se slova krátce ujal další přítomný člen dolní komory, místopředseda Podvýboru pro válečné veterány PS PČR, pan poslanec Pavel Růžička:

"Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podílejí na zdárném chodu organizace a pomáhají obnovovat povědomí o československých legiích a jejich zásluhách na vzniku samostatného československého státu mnoha projekty, k nimž patří i ambiciózní počin vytvoření věrné repliky legionářského vlaku. Do dalších let vám přeji jenom to nejlepší a velice si vaší práce vážím."

Jménem Armády České republiky promluvil zástupce náčelníka Generálního štábu pan genpor. Miroslav Hlaváč:

"Těší mě, že se setkáváme právě tady. Národní památník Vítkov byl vybudován k poctě všech legionářů. Pro naši současnou armádu je to nejvýznamnější pietní místo. Dnes si připomínáme 100. výročí od prvního veřejného vystoupení členů Československé obce legionářské v roce 1921. Za první republiky to byla největší a nejvýznamnější organizace vojáků, kteří bojovali za samostatný stát. Byli to naši předchůdci, kteří položili základ samostatné republice. Stáli po boku prezidenta Masaryka a později prezidenta Beneše během druhé světové války."

Za početně přítomné potomky a rodinné příslušníky československých legionářů vystoupil na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově br. Václav Petřík:

"Když v roce 1921 naši předkové zakládali Československou obec legionářskou, poté co se vrátili z bitev první světové války, kde vybojovali naši samostatnost, jistě se chtěli stát součástí budování nové demokracie v našem mladém státě. Nikdo z nich si asi v té době nedokázal představit, že za několik let přijde válka druhá a historie se bude opakovat. Legionáři, a někteří již v pokročilém věku, se znovu postavili německému útlaku a v roce 1948 také komunistickému režimu.

Rád bych poděkoval všem, kteří se na tuto slavnost přišli podívat, a vzpomenul na naše předky, kteří tady bohužel již s námi nemohou být. Právě oni by si zasloužili užít si dnes ty památné chvíle a svojí chvilku slávy a pocty."

Jménem válečných veteránů druhé světové války promluvil z pódia místopředseda ČsOL br. plk. v. v. Tichomír Mirkovič, který při svém osobitém a upřímném projevu nešetřil především slovy díků:

"Já nebudu přednášet projev jako moji předchůdci, protože to ani neumím. Ale mám na srdci tři věci říct. Jsem mladší o pět let než naše Československá obec legionářská a jsem šťastný a rád, že patřím k této organizaci. Další věc, kterou mám na srdci je děkování. V první řadě bych chtěl poděkovat zde starostce Prahy 2 a předsedkyni výboru pro obranu za to, že v televizi vystoupila a jak se razantně ohradila proti pomluvám a neúctě k našim spolubojovníkům. To je jedno, kde byli, kde bojovali, ale bojovali za nás, náš národ."

Bratr Mirkovič rovněž poděkoval za aktuální úspěšnou evakuaci našeho zastoupení z Afghánistánu a v neposlední řadě ocenil průběh manifestačního průvodu a poděkoval občanům republiky za úctu, kterou projevují válečným veteránům.

Na závěr vystoupil s projevem předseda ČsOL br. Pavel Budinský, který využil této příležitosti, aby jako válečný veterán řady misí promluvil i jménem tzv. novodobých válečných veteránů:

"Československá obec legionářská je svorníkem mezi minulostí, současností a budoucností.

Dnešní den je toho nejlepším dokladem a vy všichni, členky a členové Československé obce legionářské dokazujete svou prací, jak odpovědně naplňujete poslání naší organizace.

Českoslovenští legionáři svým dobrovolným bojem vybojovali pro naši vlast samostatnost a před 100 lety založili Československou obec legionářskou. Do naší organizace po druhé světové válce vstupovali účastníci zahraničního a domácího odboje druhé světové války. Naše organizace působila v době komunistické totality po celém světě v exilu, když nemohla pracovat ve své vlasti. Poslední žijící českoslovenští legionáři a účastníci druhé světové války obnovili před 30 lety, 8. října 1991, existenci naší organizace v Československu. Je velice důležité, že kontinuita Československé obce legionářské nebyla nikdy přerušena. Obec do svých řad přijala jak novodobé válečné veterány, tak potomky odbojářů a sympatizanty s naším programovým prohlášením. Československá obec legionářská je svorníkem mezi minulostí, současností a budoucností.

Děkuji Vám všem za účast na dnešním VI. manifestačním sjezdu Československé obce legionářské. Oslavy 100. výročí založení se zapisují zlatým písmem do historie naší organizace. Děkuji Vám všem, že jste součástí tohoto slavného dne!"

Po projevu bratra předsedy vystoupil krátce starosta chodské obce Postřekov pan Petr Anderle, který poděkoval ČsOL za její činnost a popřál ji mnoho úspěchů v dalších letech, aby následně připnul na prapor ČsOL pamětní stuhu obce Postřekov.

Slavnostní nástup ČsOL na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově následně ukončily tóny státní hymny. Ústřední hudbě Armády ČR, která slavnostní nástup doprovázela, patří velký dík za profesionální a bezchybnou spolupráci, který významně doplnila důstojný průběh celé události. Po ukončení slavnostního nástupu se přítomní hosté a čelní představitelé ČsOL odebrali do budovy památníku, kde se společně poklonili památce neznámého vojína a uctili památku zde zvěčněných příslušníků AČR, kteří obětovali své životy při plnění úkolů v rámci zahraničních vojenských misí naší armády.

Zároveň byl rozpuštěn manifestační průvod ČsOL a jeho jednotlivý účastníci pokračovali dle určení na další program, který se v odpoledních hodinách odehrával na památném vrchu Vítkov.

text: br. Jiří Filip

foto: Robin Štrégl

Slavnostní nást...
Slavnostní nástup na Vítkově
Slavnostní nást...
Slavnostní nástup na Vítkově
Slavnostní nást...
Slavnostní nástup na Vítkově
Slavnostní nást...
Slavnostní nástup na Vítkově
Slavnostní nást...
Slavnostní nástup na Vítkově
Slavnostní nást...
Slavnostní nástup na Vítkově
Slavnostní nást...
Slavnostní nástup na Vítkově
Slavnostní nást...
Slavnostní nástup na Vítkově
Slavnostní nást...
Slavnostní nástup na Vítkově
Slavnostní nást...
Slavnostní nástup na Vítkově
Slavnostní nást...
Slavnostní nástup na Vítkově
Slavnostní nást...
Slavnostní nástup na Vítkově
Slavnostní nást...
Slavnostní nástup na Vítkově