SJEZD 2021: Ocenění ve Slavnostní síni na Vítkově

Po ukončení Slavnostního nástupu Československé obce legionářské na Vítkově se hosté společně s členkami a členy Republikového výboru ČsOL odebraly do Slavnostní síně Národního památníku na Vítkově, kde proběhlo krátké zasedání, jehož hlavním účelem bylo poděkovat a ocenit další významné spolupracovníky ČsOL a také podporovatele projektu LEGIE 100. 

Závěr projektu v roce 2020 pochopitelně poznamenala probíhající pandemie nemoci covid-19 a tak nebylo možné uspořádat plánované slavnostní ukončení celého projektu, v jehož rámci by došlo k ocenění těch, kteří se o projet LEGIE 100 nejvíce zasloužili. Slavnosti na Vítkově 4. září 2021 se nabízely jako vynikající příležitost tento dluh vůči našim partnerům a podporovatelům splatit.

Předseda ČsOL br. Pavel Budinský a místopředseda ČsOL br. Tichomir Mirkovič nejprve předali řadu Pamětních medailí 100 let Československé obce legionářské. Jedním z prvních oceněných se stal přítomný poslanec Parlamentu ČR pan Pavel Růžička, mezi dalšími byl pan Karel Polata z neformální skupiny Iniciativa A. Společně s br. Jiřím Charfreitagem následně bratr předseda předal ocenění významným podporovatelům projektu LEGIE 100. Kříž za zásluhy o projekt LEGIE 100 převzal například správce Nadácie M. R. Štefánika Pavel Šesták nebo také ses. Ivana Čílová a farářka Církve československé husitské ses. Jana Šmardová Koulová.

Oceněných byla celá řada a Československá obec legionářská tímto poděkováním vyjádřila, nakolik si uvědomuje důležitost všech spolků, korporací, institucí i jednotlivců, kteří dlouhodobě podporují její činnost a projekty. Úspěch a vážnost, které se ČsOL v současnosti těší u veřejnosti, stojí na obětavé práci našeho členstva i pochopení ze strany partnerů, kteří se v průběhu let připojili k prosazování našich cílů a programu.

text: br. Jiří Filip

foto: Robin Štrégl

Ocenění ve Slav...
Ocenění ve Slavnostní síni na Vítkově
Ocenění ve Slav...
Ocenění ve Slavnostní síni na Vítkově
Ocenění ve Slav...
Ocenění ve Slavnostní síni na Vítkově
Ocenění ve Slav...
Ocenění ve Slavnostní síni na Vítkově
Ocenění ve Slav...
Ocenění ve Slavnostní síni na Vítkově
Ocenění ve Slav...
Ocenění ve Slavnostní síni na Vítkově
Ocenění ve Slav...
Ocenění ve Slavnostní síni na Vítkově
Ocenění ve Slav...
Ocenění ve Slavnostní síni na Vítkově