SJEZD 2021: Ohlasy VI. manifestačního sjezdu ČsOL

Oslavy 100. výročí vzniku Československé obce legionářské se setkaly s velkým zájmem médií. Celostátní televizní stanice přinášely průběžně řadu reportáží a ČT24 v průběhu sobotního vysílání zařadila několik přímých vstupů z programu na Vítkově. K propagaci celé události výrazně přispěl i Český rozhlas. Stejně tak celostátní tištěné i internetové deníky informovaly o oslavách. Mezi nimi nejvýrazněji Deník, který se stal hlavním mediálním partnerem sjezdu. 

O pořádání manifestačního sjezdu přinášely zprávy i jednotlivé pražské městské části, ale také města a obce po celé republice, tím spíše, pokud se připojily k slavnostnímu nasvícení svých budov v pátek 3. září. Řada osobností veřejného života podpořilo událost prostřednictvích svých profilů na sociálních sítích. V průběhu oslav a po jejich skončení dorazilo na Ústředí ČsOL velké množství gratulací a děkovných listů z vně i zevnitř organizace. Z těchto ohlasů si dovolujeme uveřejnit následující.

 

"Vážený pane předsedo, dovolte, abych vysoce ocenil způsob, jakým Československá obec legionářská oslavila sté výročí svého založení nejen v Pantheonu Národního muzea, kde jsem měl tu čest být rovněž přítomen a zároveň dekorován Pamětní medailí Vaší Obce. Velmi si tohoto ocenění vážím. Značný ohlas vzbudil u pražské veřejnosti také Manifestační pochod ČsOL ulicemi Prahy k Národnímu památníku na Vítkově. Vnímám tyto rozsáhlé akce jako určité vyvrcholení dlouhodobé snahy Vaší Obce o prohlubování naší spolupráce při udržování tradic české armády, jejichž nedílnou součástí je i péče o zachování památky našich padlých vojáků."

Lubomír Metnar, ministr obrany ČR

"V dnešní době, kdy se pro nás demokracie stává samozřejmostí, považuji za nesmírně důležité připomínat si odkaz těch, kteří ji pro nás vydobyli. Velmi vítám pravidelnou účast členů ČsOL na vzpomínkových akcích i Vaši iniciativu v oblasti výchovy a osvěty mladé generace.

Jsem hrdý na to, že ČsOL sehrála tak důležitou roli ve všech klíčových momentech naší historie, že v době komunistické diktatury nadále fungovala v exilu a od roku 1991 opět působí v České republice, a velmi mne těší, že právě na letošní rok připadá tak významné výročí."

Martin Baxa, primátor města Plzně

"Velice si vážím práce, kterou vykonáváte v oblasti historického připomínání našich legionářů, ale i v sociální a zdravotní péči o novodobé válečné veterány. I přesto, že značnou část uplynulého století přežila obec v exilu, povedlo se jí po pádu totalitního komunistického režimu znovu obnovit činnost a její výsledky jsou úctyhodné.

Vážený pane předsedo, přeji Vám i všem členům a příznivcům Československé obce legionářské do dalších let hodně sil a odhodlání při plnění svého poslání."

Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea

"Chtěl jsem vám všem touto cestou vyjádřit obdiv a poděkování za organizaci proběhlých oslav. Proběhlý sjezd lze hodnotit maximálně v superlativech a myslím, že to byla jedna z nejlepších prezentací v novodobých dějinách Československé obce legionářské. Určitě by se tak nestalo bez vašeho úsilí a maximálního nasazení. Myslím, že můžeme být hrdí na to, co jste dokázali. Díky! NAZDAR!"

br. Tomáš Pilvousek, místopředseda ČsOL

"Vážení legionáři, jménem velitele protichemické jednotky ve válce v Perském zálivu plk. Jána Valo, bývalého velvyslance v Iráku Dr. Miroslava Belicu a jménem svým, bychom Vám chtěli poděkovat za důstojný průběh oslav 100 let Obce legionářské."

plk. v. v. Jaroslav Kumbera

"Jsem opravdu moc ráda, že jsem mohla být součástí tak významné události a zazpívat skladby pro náš národ tak stěžejní. Gratuluji Vám z mého pohledu ke skvěle zorganizované akci a přeji Vám i Československé obci legionářské hodně zdaru."

Karolína Cingrošová, pěvkyně

"Milé sestry, milí bratři, rád bych vám jménem svým a jménem členstva jednoty Ostrava 1 poděkoval za vynikající organizaci manifestačního sjezdu, který byl více než důstojnou oslavou století naši organizace. Jsme nesmírně vděční za vaši obětavou práci pro ČsOL a upřímně obdivujeme nasazení, s jakým jste se tak náročného úkolu zhostili. Díky vám a všem dalším, kdo se na přípravách podíleli, pro nás zůstane sjezd nezapomenutelným zážitkem. Děkujeme!"

br. Martin Lokaj, předseda Jednoty ČsOL Ostrava 1

"Vážení, předem vás srdečně zdravíme. Chtěl bych vám jménem naší Jednoty Písek poděkovat za účast na sobotním VI. manifestačním průvodu, bylo to nádherné, skvěle zorganizované, skvělá atmosféra, počasí nám přálo, dovedeme si představit to množství práce a úsilí, které vrcholilo na Václaváku a pak na Vítkově. DĚKUJEME!"

br. Zdeněk Říha, tajemník Jednoty ČsOL v Písku

"Chtěl jsem vám všem, kteří jste se podíleli na organizování VI. manifestačního sjezdu ČsOL poděkovat za organizaci a průběh. Málokdo si uvědomí, kolik to stálo úsilí, kolik muselo proběhnout jednání, aby vše na sebe navazovalo a plynule probíhalo. Uznale pokyvuji hlavou a vyslovuji vám velký obdiv nad skvěle vykonanou prací.

Děkuji ještě jednou a přeji hodně zdaru do další práce."

br. Pavel Udvorka, předseda Jednoty ČsOL Olomouc 2

 

Ohlasy VI. mani...
Ohlasy VI. manifestačního sjezdu ČsOL
Ohlasy VI. mani...
Ohlasy VI. manifestačního sjezdu ČsOL
Ohlasy VI. mani...
Ohlasy VI. manifestačního sjezdu ČsOL
Ohlasy VI. mani...
Ohlasy VI. manifestačního sjezdu ČsOL
Ohlasy VI. mani...
Ohlasy VI. manifestačního sjezdu ČsOL
Ohlasy VI. mani...
Ohlasy VI. manifestačního sjezdu ČsOL
Ohlasy VI. mani...
Ohlasy VI. manifestačního sjezdu ČsOL