Cesta domů

V roce 2020 uplynulo 75 let od návratu čs. letců z Velké Británie a jejich slavnostního pochodu Prahou. Bohužel platná protiepidemická opatření v boji s nemocí Covid 19 tehdy neumožnila zorganizovat větší vzpomínkovou akci, a tak se Československá obec legionářská rozhodla uspořádat vzpomínkové akce v letošním roce. 

Československé stíhací křídlo vedené mjr. Jaroslavem Hladěm přilétlo se svými stroji 54 Spitfiry LF.Mk.IXE 13. srpna 1945 okolo 17. hodiny na Ruzyňské letiště, kam je přišly přivítat tisíce lidí. Postupně dosedaly další letouny, které přivážely další letce z Velké Británie včetně jejich nejvyššího představitele – inspektora čs. letectva ve Velké Británii div. gen. RNDr. Karla Janouška, KCB. Oslavy pak pokračovaly 15. srpna, kdy na slavnostně vyzdobeném ruzyňském letišti proběhlo oficiální uvítání československého letectva ministrem národní obrany div. gen. Ludvíkem Svobodou. Vítání čs. letectva z Velké Británie vyvrcholilo 21. srpna slavnostním pochodem příslušníků 310., 313. a 312. stíhací, 311. bombardovací perutě a leteckého depa ulicemi Prahy a nástupem na Staroměstském náměstí před prezidentem republiky dr. Edvardem Benešem.

Československá obec legionářská s kluby vojenské historie a s podporou Ministerstva obrany připomenula tyto historické události v době 76. výročí od jejich návratu. V polovině srpna 2021 se uskutečnily veřejné pietní akty u pomníku čs. letců na Klárově, ale také na náměstí Svobody či u desky věnované čs. parašutistům na kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Na připomínku legendárního pochodu čs. letců Prahou před 76 lety, pak 4. září 2021 pochodovali pražskými ulicemi členové klubů vojenské historie v replikách dobových stejnokrojů příslušníků RAF a s doprovodem historické techniky, kterou letci ve Velké Británii tehdy využívali. Pochod byl zakončen Na Vítkově, kde v Parku za Národním památníkem vyrostl historický tábor připomínající čs. letce z Velké Británie. Opět zde byla k vidění nejen dobová výstroj a výzbroj, ale i historická technika, které vévodila replika stíhacího letounu Spitfire. Po celé odpoledne zde probíhaly přednášky či komentované přehlídky za účasti velkého množství přihlížejících a vstupů ČT. Realizací vzpomínkové akce se tak po 76 letech podařilo připomenout naše letce a jejich slavný návrat do vlasti.

text: br. Milan Mojžíš

foto: br. Evžen Petřík

Cesta domů
Cesta domů
Cesta domů
Cesta domů
Cesta domů
Cesta domů
Cesta domů
Cesta domů
Cesta domů
Cesta domů
Cesta domů
Cesta domů
Cesta domů
Cesta domů
Cesta domů
Cesta domů
Cesta domů
Cesta domů