BARIUM 2022

V sobotu 15. ledna 2022 se v Žamberku, osadě Polsko, uskutečnil pietní akt věnovaný tragickým událostem okolo výsadku Barium. Pietní akt se tradičně uskutečnil u domu rodiny Žabkových, kde se část výsadku ukrývala a před 77 lety zde byla skupina nacisty obklíčena. 

Po přivítání hostů a úvodním slovu starosty Žamberku pana Oldřicha Jedličky se slova ujal br. Vladislav Severin a přítomné seznámil s osudem výsadku Barium. Jak ve svém proslovu uvedl "Výsadek startoval z Itálie a nad územím Protektorátu seskočil 4. dubna 1944 ve složení nadporučík Josef Šandera (velitel výsadku), četař aspirant Josef Žižka (radista) a a četař Tomáš Býček (šifrant). Prvotním úkolem výsadku bylo navázaní kontaktu s domácím odbojem a odesílání zpravodajských informací do Londýna. Dalším důležitým úkolem byla příprava ozbrojeného povstání. Pro tento účel skupina vytipovala velké množství možných shozových ploch. Bohužel na prvních záchytných adresách neuspěli a po vzájemné domluvě se rozdělili. Po následném setkání zahájili příslušníci Baria svou činnost a prvotní spojení s Londýnem se uskutečnilo 19. dubna 1944. V získávání zpravodajských informací byl výsadek velice úspěšný a do Londýna odesílal velké množství zpráv. Operačním prostorem Baria byla oblast severovýchodních Čech. Centrum sítě vytvořené Bariem se nacházelo v Hradci Králové, kde členové výsadku využívali úkrytů u několika rodin. I když bylo umístění radiostanice z bezpečnostních důvodů několikrát změněno, čilý radiový provoz neunikl pozornosti gestapa, které činnost skupiny zaregistrovalo v létě 1944. I s využitím domácích konfidentů se gestapu podařilo infiltrovat síť a při zatýkací akci na počátku října 1944 zadrželi mnoho spolupracovníků výsadku. Členům výsadku se naštěstí podařilo uniknout, ale bylo potřeba najít nové bezpečné místo. Tomáš Býček odcestoval k Turnovu hledat nové útočiště pro výsadek, kde nakonec zůstal až dokonce války a s ostatními ze skupiny se již nesetkal. Mezitím se Josefu Šanderovi podařilo získat nové útočiště v Žamberku-Polsku v domě rodiny Žabkových. V půlce října bylo obnoveno spojení s Londýnem a zbylí dva výsadkáři dál pokračovali ve svém úkolu. Při získávání nových kontaktů se však znovu dostali ke skupině Barium i konfidenti, kteří dovedli gestapo na stopu výsadkářů do Žamberku. Dne 16. ledna 1945 byl dům Žabkových obklíčen gestapem a Josef Šandera se, vidouc bezvýchodnost situace, střelil do hlavy. Josef Žižka se vzdal, ale již 18. ledna se ve vězení oběsil, aby nemohl být Němci zneužit v radiové protihře."

Pietního aktu se zúčastnili nejen zástupci města Žamberk, ale i starosta Malé Skály pan Michal Rezler, starosta Kunvaldu pan Josef Paďour, starosta Senice u Poděbrad (místo seskoku výsadku Silver A) pan Václav Novák, zástupci Armády ČR z Krajského vojenského velitelství Pardubice, ČSBS, veteráni Policie ČR a dalších organizací. Stranou pochopitelně nezůstala ani naše organizace, Ústředí ČsOL zastupovali členové Předsednictva Republikového výboru ČsOL br. Václav Zavadil a br. Jiří Charfreitag, přítomni byli však tradičně též příslušníci Jednoty ČsOL z Ústí nad Orlicí, Chrudimi a Hradce Králové.

Pozornost si bezpochyby zasloužili i výkon členů Junáka-českého skauta, kteří na místo pietního aktu vyrazili z Hradce Králové a na místo přišli pěšky po stopách výsadku Barium. Podařilo se jim tak zdolat přes noc vzdálenost více než 70 km, čímž uctili oběti těchto hrdinů. Čestnou stráž u pamětní desky pak zajistili členové KVH Rota Nazdar, KVH "Pětačtyřicítka" Brno a členové královéhradecké jednoty.

text: br. Jan Steidler

foto: ses. Marcela Volfová

BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022
BARIUM 2022