IX. zimní Legiomarš

Ve dnech 21.-22. ledna 2022 se uskutečnil na vrcholu kopce Polední u Nýdku tradiční "zimní legiomarš", pořádaný Jednotou Československé obce legionářské Ostrava 2 a Klubem vojenské historie I. prapor Ostrava. 

Členové jednoty spolu s dalšími vlastenci přespali v mrazivém a sněžném počasí z pátku na sobotu u pomníku Armádního generála Josefa Šnejdárka. Druhý den proběhl ve 13 hodin u pomníku pietní akt za padlé v sedmidenní válce o Těšínsko. Slavnostní ráz akce doplnila čestná stráž tvořená vojenskohistorickou jednotkou v uniformách prvorepublikových ozbrojených složek. Členové ČsOL položili k pomníku věnec a akt byl ukončen československou státní a slezskou zemskou hymnou.

Velký dík patří členům Klubu vojenské historie Chotěbuz za přivedení hlavní části účastníků z Návsí. Celkově se akce zúčastnilo kolem 110 příznivců ze všech koutů naší vlasti, kteří v upomínku na tuto akci obdrželi pamětní list.

text a foto: br. Petr Adamus

IX. zimní Legio...
IX. zimní Legiomarš
IX. zimní Legio...
IX. zimní Legiomarš
IX. zimní Legio...
IX. zimní Legiomarš
IX. zimní Legio...
IX. zimní Legiomarš
IX. zimní Legio...
IX. zimní Legiomarš
IX. zimní Legio...
IX. zimní Legiomarš