Opavští legionáři na IX. zimním Legiomarši

Motto: 
"Nejkrásnější bránit v čele armády svou vlast.
Se zbraní v ruce přivtělit republice, nač měla právo."

Armádní generál Josef Šnejdárek

Ihned po vzniku naší republiky se mezi Československem a Polskem rozhořel spor o území Těšínského Slezska. Těšínské knížectví bylo ve svazku s Českými zeměmi již od roku 1327, kdy jej poprvé připojil český král Jan Lucemburský. V roce 1918 na Těšínsku vznikla Rada polského státu. Polsko bylo uznáno státem na začátku roku 1919. Rada argumentovala výsledky sčítání lidu z dob Rakousko-Uherska, kde byli všichni obyvatelé mluvicí slezskými nářečími automaticky označováni za Poláky. Na její popud bylo území obsazeno polskými vojsky a 2. listopadu 1918 prozatímně rozděleno na dvě části. Vzhledem k absenci armády, musela mladá Československá republika toto nevýhodné rozdělení prozatímně přijmout a vlastní území nechat pod cizí správou. Konečné rozhodnutí mělo být ponecháno na mezinárodní komisi.

V lednu 1919 vyvrcholily polské snahy pokusem zavést na Těšínském Slezsku odvody do polské armády a vyhlášení voleb do polského Sejmu, plánovaných na 25. leden 1919, které byly v rozporu s úmluvami. Z tohoto důvodu vydalo Ministerstvo obrany Československé republiky rozkaz k vojenskému obsazení Těšínska. Velitelem operace byl pověřen pplk. Josef Šnejdárek. 

Akce byla zahájena 23. ledna 1919 útokem od Ostravy kolem košické dráhy na Bohumín a Karvinou. Dne 27. Ledna 1919 bylo obsazeno hlavní knížecí město Těšín a polské jednotky ustoupily za Vislu. Nejtvrdší boje s polskou armádou sváděla střední skupina československého vojska u Kisielowa před Skoczowem. Poláci byli zatlačeni útočícími Čechoslováky ke Skoczowu, kde svůj ústup zastavili. Celá operace byla ukončena 31. ledna 1919. O dalším osudu Těšínska měla rozhodnout až plebiscitní komise.

V roce 2015 byly pod Mohylou české státnosti vloženy prstě z míst bojů československých legií v zahraničí. Letošnímu pietnímu aktu bylo přítomno cca 100 vlastenců ze všech koutu naší republiky. Projev k tomuto výročí měl br. Petr Adamus z Jednoty Československé obce legionářské Ostrava 2 a Klubu vojenské historie Ostrava. I přes mrazivé počasí se akce vydařila a již nyní se těšíme na další ročník tradičního setkání na hoře Polední.

text: ses. Vlaďka Francírková
foto : účastníci IX. zimního Legiomarše

Opavští legioná...
Opavští legionáři na IX. zimním Legiomarši
Opavští legioná...
Opavští legionáři na IX. zimním Legiomarši
Opavští legioná...
Opavští legionáři na IX. zimním Legiomarši
Opavští legioná...
Opavští legionáři na IX. zimním Legiomarši
Opavští legioná...
Opavští legionáři na IX. zimním Legiomarši