78. výročí výsadku skupiny BARIUM

V neděli 3. dubna 2022 jsme si jako jednota Československé obce legionářské Hradec Králové připomněli 78. výročí seskoku paraskupiny BARIUM poblíž obce Vysoká nad Labem.

Pietní vzpomínkový akt pořádal starosta obce pan Jiří Horák, který v krátkém projevu připomněl okolnosti výsadku, působení skupiny, její spolupracovníky a úspěchy i tragický konec většiny členů této paraskupiny. Vyzdvihl jejich hrdinství a vlastenectví, pro tehdejší československé vojáky i spolupracovníky tak samozřejmé a pro nás zavazující. Nikdy na ně nesmíme zapomenout.

text: br. Radek Vorel

foto: br. Jiří Pachole a Klub výsadkových veteránů Gen. Klemeše Chrudim

78. výročí výsa...
78. výročí výsadku skupiny BARIUM
78. výročí výsa...
78. výročí výsadku skupiny BARIUM
78. výročí výsa...
78. výročí výsadku skupiny BARIUM
Členové parasku...
Členové paraskupiny BARIUM: radista Josef Žižka, velitel Josef Šandera a šifrant Tomáš Býček