Den dětí pro malé válečné uprchlíky

Před válkou na Ukrajině odešlo do České republiky mnoho válečných uprchlíků, z nichž velkou část tvoří děti a mladiství. Také hotel Legie na Praze 2, sídlo Československé obce legionářské, se stal dočasným domovem pro desítky dětí. Legionáři pro ně zajistili vyučování, modelářský kroužek i sportování v Sokole. Na Mezinárodní den dětí, 1. června 2022, se tak zorganizovalo zábavné odpoledne pro ukrajinské děti, ale i jejich maminky. 

Organizace akce se ujal Sekretariát ČsOL, především zásluhou ses. Marcely Tolarové, které nejvíce pomáhaly sestry Zuzana Palová a Marcela Volfová. Do příprav se ale zapojili i další členové legionářské Obce i další přátelé, kteří již ČsOL pomáhali s udržováním bezplatného humanitárního bazaru. Ruce k dílu pochopitelně přiložily i ukrajinské ženy, které připravily ovocné a zeleninové saláty a obložené mísy.

Po páté hodině odpoledne se všichni shromáždili v sále hotelu Legie. Nejdříve se pustili do připravené společné večeře, po které došlo i na sladké a slané dobroty. Až poté následovaly aktivity. Z nasbíraných fotografií za dobu jejich pobytu v Česku měly děti sestavit koláže, ale samotné lepení nechala většina z nich na maminkách. O to více pak děti - a zvláště ty nejmenší - bavily obtisky vlastních rukou pomocí barev na papír. A barvily se nejen ruce, ale také tváře. Díky Inně a Julii, které jsou samy ubytovány na hotelu jako válečné uprchlice, vznikaly skutečně profesionální malby.

Jako pohybová aktivita byla připravena hra s balónky, které se nafouknuté přivázaly k jedné noze hráče. Hrálo se "každý proti každému" a cílem bylo vydržet se ve hře co nejdéle a přitom šlapáním prásknout balónky protihráčům. Hra děti velice bavila, o čemž svědčí i fakt, že pro pokračování ve hře musela být do posledního balónku rozebrána i výzdoba sálu. Až když praskl poslední balónek, mohla se tato řež ukončit, jakkoliv měli hráči ještě dost energie. Po hře došlo na film. Promítal se snímek Králíček Petr z roku 2018 v ukrajinštině.

Postupem večera odcházely malé děti spát a starší, respektive teenageři se ještě bavili poslechem populárních ukrajinských písní. Asi nejvíce se opakoval současný hit mezi obránci Ukrajiny, moderně pojatá vlastenecká píseň "Červená kalina".

Dětský den se dětem i jejich matkám a ostatním přítomným líbil. Na pozvání si jej užili i ti, kteří hotelem Legie prošli již před několika týdny a našli bydlení a práci někde jinde. Akce tak byla možností nejen k zábavě pro ty nejmenší, ale i ke společnému setkání a podělení se o vlastní zkušenosti dalších válečných uprchlíků. I přes silné pouto, které se za dobu pobytu ukrajinských žen a dětí v sídle ČsOL vytvořilo, jim přejme, aby další významné dny mohly co nejdříve trávit ve své vlasti v míru.

text: br. Petr Tolar

foto: ses. Marcela Volfová 

Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky
Den dětí pro ma...
Den dětí pro malé válečné uprchlíky