Ani Francie nezapomíná na poručíka Španiela

Na vyšehradském hřbitově, nedaleko legendárního Slavína, spočívají ostatky nadporučíka Ivana Španiela. Během druhé světové války spojil tento Čechoslovák svůj osud s vojskem Svobodných Francouzů, v jehož řadách také 30. listopadu 1944 padl. Ve čtvrtek 30. června 2022 si jeho památku připomenuli Češi, Slováci i Francouzi. 

Ivan Španiel se narodil 23. července 1918 v Praze do rodiny známého sochaře a medailéra Otakara Španiela. Jeho vlasteneckou výchovu jistě ovlivnila i osoba strýce, bratra jeho otce Oldřicha Španiela, československého legionáře a vysokého důstojníka. Mladý Ivan studoval před vypuknutím druhé světové války v Paříži a hned v září 1939 se dobrovolně přihlásil do rodící se československé zahraniční armády ve Francii. Po francouzské kapitulaci se dostal do Portugalska a následně do Spojeného království, kde po peripetiích získal souhlas exilového československého prezidenta se službou v armádě Svobodné Francie pod velením generála Charlese de Gaullea. Odplul do Afriky, kde přidal k jednotkám pod velením generála Philippa Leclerca. Zde prošel boji u oázy Kufra a složil symbolickou přísahu Leclercových vojáků: "Přísaháme, že nesložíme zbraně, dokud naše barvy, naše krásné barvy, nezavlají nad štrasburskou katedrálou." Po vítězném zakončení afrického tažení a po invazi spojenců do Francie se Ivan Španiel zapojil do osvobozování země galského kohouta v rámci 3. koloniálního dělostřeleckého pluku francouzské 2. obrněné divize. Bojoval v Normandii, Paříži či ve Vogézách. Byl držitelem francouzského Válečného kříže i řádu Čestné legie. Završil svou přísahu z Kufry, když se osobně zúčastnil osvobození Štrasburku 23. listopadu 1944. Jen týden nato, 30. listopadu 1944 však padl v boji o obec Krafft-Erstein. Bylo mu dvacet šest let. Prvotně byl pochován na místě, ale v roce 1947 byly jeho ostatky vyzvednuty a převezeny do vlasti. V roce 2000 byl v České republice povýšen do hodnosti plukovníka in memoriam.

Pietní vzpomínku uspořádalo francouzské velvyslanectví v Praze za spolupráce s rodinou Ivana Španiela, která se na akci dostavila z Česka i ze Slovenska. Při té příležitosti byl na hrobě odhalen rekonstruovaný dřevěný kříž. Přítomni byli aktivní i bývalí vojáci francouzské armády, mezi nimi též příslušníci 3. námořního dělostřeleckého pluku, který dnešním je pokračovatelem Španielovy jednotky. Mezi čestnými hosty byl starosta obce Krafft-Erstein i zástupci Sdružení nositelů řádu Čestné legie, Národního sdružení vzájemné pomoci Vojenské medaile a také Československé obce legionářské. Generální štáb Armády České republiky zastoupil ředitel Sekce rozvoje sil Ministerstva obrany České republiky generálmajor Ivo Střecha. Iniciátorem celé akce byl pan Christophe Cheneau, kterého hrob a příběh navždy mladého Ivana Španiela zaujal při návštěvě vyšehradského hřbitova.

Pro pietní akt byl symbolicky zvolen 30. červen, který je významným dnem česko(slovensko)-francouzského partnerství. Právě 30. června 1918 došlo u francouzského městečka Darney ke slavnostní přísaze legionářů 21. a 22. československého střeleckého pluku, při které poprvé přísahali jako vojáci budoucí Československé republiky. Dnes je toto datum Dnem ozbrojených sil České republiky.

text: br. Petr Tolar

foto: br. Michal Rak 

Ani Francie nez...
Ani Francie nezapomíná na poručíka Španiela
Ani Francie nez...
Ani Francie nezapomíná na poručíka Španiela
Ani Francie nez...
Ani Francie nezapomíná na poručíka Španiela
Ani Francie nez...
Ani Francie nezapomíná na poručíka Španiela
Ani Francie nez...
Ani Francie nezapomíná na poručíka Španiela
Ani Francie nez...
Ani Francie nezapomíná na poručíka Španiela
Ani Francie nez...
Ani Francie nezapomíná na poručíka Španiela
Ani Francie nez...
Ani Francie nezapomíná na poručíka Španiela
Ani Francie nez...
Ani Francie nezapomíná na poručíka Španiela
Ani Francie nez...
Ani Francie nezapomíná na poručíka Španiela
Ani Francie nez...
Ani Francie nezapomíná na poručíka Španiela
Ani Francie nez...
Ani Francie nezapomíná na poručíka Španiela
Ani Francie nez...
Ani Francie nezapomíná na poručíka Španiela
Ani Francie nez...
Ani Francie nezapomíná na poručíka Španiela
Ani Francie nez...
Ani Francie nezapomíná na poručíka Španiela
Ani Francie nez...
Ani Francie nezapomíná na poručíka Španiela