100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka

105. výročí bitvy u Zborova strávili členové Jednoty Československé obce legionářské v Hradci Králové vzpomínkou na jednoho z jejích účastníků, jemuž zborovský boj - později připomínaný jako Den československé armády z hledista státotvorných tradic Československa coby druhý nejvýznamnější svátek po 28. říjnu - stal osudným. 

Podplukovník Karel Vašátko byl jednou z nejvýraznějších postav České družiny a v bitvě u Zborova velel 2. rotě 1. československého střeleckého pluku "Mistra Jana Husi". Jelikož bitva u Zborova rezonovala faktem, že ač Československá střelecká brigáda útočila proti přesile, její výchozí postavení bylo v neskonale horším stavu co do kvality opevnění než dobývané rakousko-uherské pozice, českoslovenští dobrovolci se potýkali s výstrojními a výzbrojními nedostatky a přesto vzaly legionářské jednotky do zajetí tolik zajatců, kolik činily jejich vlastní stavy a prorazily tři linie nepřátelského opevnění, byla v meziválečné éře zdrojem inspirace pro vojenskou zdatnost československé armády. Příklad hrdinů od Zborova tak silně prostupoval celou československou společností a nejinak tomu bylo i u synovce Karla Vašátky, Aloise. Ten po studiu na učitelském ústavu v Hradci Králové absolvoval prezenční vojenskou službu, kdy se rozhodl pro kariéru důstojníka z povolání. Ač zaměřením dělostřelec, nadchl se pro létání a za okupovanou vlast bojoval nejprve ve Francii, kde se vyznamenal jako vůbec nejúspěšnější československý stíhač a také ve Velké Británii, kde se stal prvním velitelem československého stíhacího wingu v Royal Air Force. Padl při vzdušném souboji 23. června 1942 nad kanálem La Manche. 

Více o životě Karla Vašátky se můžete dočíst zde: http://www.karelvasatko.cz/pplk-karel-vasatko

Více o životě Aloise Vašátky se můžete dočíst zde: http://www.cs-letci.com/ww2/raf/osobnosti/av.htm

Za spolupořádání akce děkujeme Muzeu Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a městu Solnice.

text a foto: br. Radek Vorel a br. Jan Hrubecký

100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka