100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky

Členové Jednoty Československé obce legionářské v Hradci Králové strávili letošní 105. výročí bitvy u Zborova vzpomínkou na jednoho z jejích účastníků, jemuž se zborovský boj, později slavený jako Den československé armády coby druhý nejvýznamnější svátek Československé republiky z hlediska státotvorných tradic, stal osudným. Podplukovník Karel Vašátko byl jednou z nejvýraznějších postav České družiny a v bitvě u Zborova velel 2. rotě 1. československého střeleckého pluku "Mistra Jana Husi". 

Jelikož bitva u Zborova rezonovala faktem, že ač útočila Československá střelecká brigáda proti přesile, její výchozí postavení bylo v neskonale horším stavu co do kvality opevnění, než dobývané rakousko-uherské pozice, českoslovenští dobrovolci se potýkali s výstrojovými a výzbrojovými nedostatky, a přesto legionářské jednotky vzali do zajetí tolik zajatců, kolik činily jejich vlastní stavy a prorazily tři linie nepřátelského opevnění, byla v meziválečné éře zdrojem inspirace pro vojenskou zdatnost československé armády. Příklad hrdinů od Zborova tak silně prostupoval celou československou společností a nejinak tomu bylo i u synovce Karla Vašátky, Aloise. Ten po studiu na učitelském ústavu v Hradci Králové absolvoval prezenční vojenskou službu, kdy se rozhodl pro kariéru důstojníka z povolání. Ač zaměřením dělostřelec, nadchl se pro létání a za okupovanou vlast bojoval nejprve ve Francii, kde se vyznamenal jako vůbec nejúspěšnější československý stíhač, a také ve Velké Británii, kde se stal prvním velitelem československého stíhacího wingu v Royal Air Force. Padl při vzdušném souboji 23. června 1942 nad kanálem La Manche. 

Více o životě Karla Vašátky se můžete dočíst zde: www.karelvasatko.cz/pplk-karel-vasatko

Více o životě Aloise Vašátky se můžete dočíst zde: www.cs-letci.com/ww2/raf/osobnosti/av.htm

Za spolupořádání akce děkujeme Muzeu Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a městu Solnice. 

text a foto: br. Jan Hrubecký 

100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky
100. výročí odh...
100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátky