TISKOVÉ SDĚLENÍ ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ

V sobotu 29. března 2008 proběhla v sídle ČsOL v Praze plánované pracovní setkání předsedů jednotlivých jednot z celé České republiky. Setkání se zúčastnili zástupci 52 jednot ČsOL a 5 hostů (např. první polistopadový předseda ČsOL gen. Tomáš Sedláček).

PRAHA 30. BŘEZNA 2008

V sobotu 29. března 2008 proběhla v sídle ČsOL v Praze plánované pracovní setkání předsedů jednotlivých jednot z celé České republiky. Setkání se zúčastnili zástupci 52 jednot ČsOL a 5 hostů (např. první polistopadový předseda ČsOL gen. Tomáš Sedláček).

Představitelé jednot byli kromě předem připraveného programu pracovního setkání (zpráva o stavu členské základny, směrnice pro vyznamenání, plán vzpomínkovývh a pietních akcí, zpráva o aktuální ekonomické situaci ČsOL a rozpočet ČsOL pro rok 2008) seznámeni také s aktuální informací o činnosti tzv. „Koordinačního výboru“.

Na závěr svého jednání předsedové jednot Československé obce legionářské jednohlasně přijali následující usnesení:

1) Jednání předsedů jednot vyzývá členy „koordinačního výboru“ k ukončení  aktivit, které vedou k poškozování dobrého jména ČsOL.
2) Vyzývá ostatní organizace zúčastněné v „Koordinačním výboru“  k ukončení nepřátelských aktivit vůči ČsOL.
3) Vyzvat organizace a sdružení zúčastněných v koordinačním výboru ČsOL k okamžitému ukončení vměšování se do vnitřních záležitostí ČsOL.