Jednání RV ČsOL

Praha (20. září 2008) - V sídle Československé obce legionářské proběhlo zasedání Republikového výboru ČsOL. Ten je volen Sněmem ČsOL a patří k nedůležitěším rozhodovací orgánů ČsOL. Mezi hlavními body jednání byly zařeny informace o vývoji ekonomické situace v ČsOL, dále o stavu čerpání dotačních prostředků na sociální a zdravotní výpomoc, návrhy ČsOL na nominaci pro státní vyznamenání apod.