Jak se vlčí mák stal symbolem veteránů

Když se 11. listopadu sejdeme při některém slavnostním shromážděné k uctění Mezinárodního dne veteránů, nejspíše se tam jako jeden ze symbolů objeví také červené květy vlčího máku. Jak k tomu došlo? 

Tradice vlčího máku jako symbolu veteránů sahá do období těsně po 1. světové válce. Jako reakce na do té doby nebývalé válečné utrpení se objevila snaha nějakým způsobem tyto události připomenout, najít pro ně nějaké symbolické vyjádření.

Podrobně o historii vlčího máku jako symbolu veteránů pojednává článek sestry Mileny Kolaříkové právě zařazený do sekce Historické články - http://obeclegionarska.cz/dokumentace.php?mid=2&aid=186.

Vlčí máky na klopách plk. Vladimíry Paličky a plk. Václava Přibyla na Slavnostním setkání u příležitosti dne veteránů 10. 11. 2009 na MO ČR

Připravila a foto: Jitka Lenková