Historický dluh splacen

Pomník je více než deset metrů vysoký a tři postavy na něm symbolizují čin, který se v těchto místech odehrál před 67 lety. Jeho odhalením a připomenutím památky vojákům, kteří se podíleli na odstranění nenáviděného říšského protektora, tak byl splacen historický dluh našemu národu.


Na tom se svých vystoupeních shodli všichni přítomní. „Za Heydrichovu smrt zaplatili životem nejen všichni dopadení parašutisté vyslaní z Londýna, ale dalších více než 250 lidí, kteří jim v uskutečňování toho úkolu pomáhali. Smrt zaplatilo životem také deset tisíc československých občanů, kteří byli popraveni během následujících represálií,“ uvedl například ministr obrany Martin Barták. „Věřím, že prohlédneme skutečné hrdinství a dalekosáhlý význam činu, za nějž jsme zaplatili tak tvrdě, a že v jasných obrysech uvidíme nedozírnou cenu, jež tato oběť přinesla," doplnil ministr Barták.
Text: Jitka Lenková, foto: Miroslav Šindelář