Památce spoluzakladatele čs. legií

Za přítomnosti předsedy vlády Jana Fischera, představitelů veřejného a politického života, Armády České republiky a dalších hostů byly u hrobky položeny věnce a kytice. Za Čs. obec legionářskou se pietního aktu zúčastnili místopředseda ČsOL plukovník v. v. Alexander Beer, tajemník obce pplk. v. v. Emil Cigánik, brigádní generál v. v. Miroslav Masopust a další.

Edvard Beneš se narodil 28. května roku 1884 v Kožlanech na Rakovnicku jako nejmladší syn rolníka. V mládí studuje nejprve na gymnáziu v Praze-Vinohradech, po maturitě se zapisuje ke studiu na filozofické fakultě pražské Univerzity Karlovy. V roce 1904 odjíždí do Francie, kde studuje na Sorbonně a na Svobodné škole politických a sociálních nauk. Od roku 1910 vyučuje na pražské obchodní akademii, od roku 1912 přednáší jako docent na filozofické fakultě Univerzity Karlovy.


Po vypuknutí první světové války se Beneš aktivně zapojuje jako stoupenec T. G. Masaryka do domácího protirakouského odboje a pomáhá organizovat odbojovou organizaci Maffie. Jeho hlavním úkolem je zejména zajištění spojení mezi Prahou a Masarykem pobývajícím ve Švýcarsku. V roce 1915 do zahraničí odchází také. Žije v Paříži, kde organizuje zahraniční protirakouský odboj.
V roce 1916 se podílí na ustanovení Československé národní rady, v níž zastává místo generálního tajemníka. Díky Benešovým diplomatickým schopnostem byla tato rada v roce 1918 uznána světovými mocnostmi jako oficiální představitel nového československého státu.
Spolu se Štefánikem je pak Beneš vůdčí osobností při vyjednávání s dohodovými mocnostmi o vytvoření samostatných československých vojenských jednotek (čs. legií), které pak ve Francii (v prosinci 1917), v Rusku (únor 1918) a v Itálii (duben 1918) vznikají a významně se zapojují do bojů první světové války zejména na Sibiři, kde úspěšně bojují s bolševickými jednotkami.
Edvard Beneš se stal po T. G. Masarykovi druhým prezidentem samostatného československého státu. V čele Československa stál v letech 1935–1938 a 1940–1948 (za druhé světové války jako nejvyšší představitel československého exilu v Londýně).
Zemřel 3. září 1948 v Sezimově Ústí.

Text: Jitka Lenková, foto: Václav Pavlík