S pietou do Chorvatska a Srbska

 Během pěti dnů navštívila delegace město Daruvar v Chorvatsku s početnou českou menšinou a tamní Svaz Čechů.

Vykonala také pietní akt u hrobů dvou velitelů brigády Jana Žižky z Trocnova – Antonína Doležala v Dežanovaci a Josefa Růžičky v Končanici – a u hrobů chorvatských občanů českého původů zabitých během války v roce 1991 v Ivanově Selu.
V Srbsku u památníku bitvy na Ceru v obci Tekeriš si připomenula pietním aktem padlé příslušníky 28. pražského pluku. Poté byla na českém velvyslanectví v Bělehradě slavnostně přijata velvyslankyní ČR Hanou Hubáčkovou. Druhý den zdejšího pobytu následovaly pietní akty v památníku Kolubarské bitvy v Lazarevaci a u hrobu českých vojáků u kláštera sv. Jiří v nedaleké obci Čelija.

Jako poslední delegace uctila památku Čechů padlých v 1. světové válce u památníku ve městě Čačak.


Po organizační stránce pobyty zajišťovali přidělenci obrany – v Chorvatsku plk. Jaroslav Procházka, v Srbsku plk. Vladimír Huljak. Za MO ČR se cesty zúčastnil plk. Milan Bachan z Odboru mimoresortní spolupráce MO.
Ve všech navštívených místech se české delegaci dostalo vřelého přijetí a v Srbsku také značné pozornosti místních médií včetně televize.


Podrobnější informace o průběhu cesty přineseme v samostatných článcích věnovaných jejím jednotlivým úsekům.

Text a foto: Jitka Lenková