Vojenské muzeum Svidník

Památník Sovětské armády je volně propojen „Parkem bojového přátelství“ s areálem Vojenského muzea Svidník dokumentujícím bohatou vojenskou historii tohoto kraje.

Muzeum bylo založeno roku 1965 a otevřeno u příležitosti 25. výročí Karpatsko-dukelské operace o čtyři roky později. Nesoustředí se pouze na historii tohoto vojenského střetu, ale také na další období události, především na ofenzívu ruských vojsk směřující přes Dukelský průsmyk v roce 1914. Dnes se již třeba jen málo ví, že za první světové války v Karpatech padlo na milion ruských a asi 800 000 rakousko-uherských vojáků. Dále muzeum mapuje také meziválečné období let 1918-1939.

Kromě expozice v budově muzea zůstává pro návštěvníky vděčnou atrakcí také výstava vojenské techniky v prostoru před muzeem.

Text a foto: Jitka Lenková

Související odkaz: http://www.svidnik.sk/turista/ii-sv-vojna/vojenske-muzeum/