U starobylého Strečna

Zastávka u pomníku příslušníků francouzské partyzánské brigády nedaleko hradu Strečno byla 7. října 2009 tou poslední na pietní a poznávací cestě organizované ČsOL na podzim loňského roku.

Její účastníci si zde připomněli boje, které se v těchto místech odehrály ve dnech 31. srpna – 3. září 1944 mezi německými oddíly plukovníků von Ohlena a Juncka a 1. čs. armádou spolu s partyzány o ovládnutí silnice a železnice vinoucí se podle Váhu pod hradem, které Němcům zajišťovaly zásobování směrem na východ.

Bohužel se navzdory velkému nasazení jak příslušníků 1. čs. armády, tak partyzánů a příslušníků francouzské brigády, která se svoji kvalitou rovnala řádným armádním jednotkám, nepodařilo Němce zastavit a údolí ovládnout. Projevila se tak jasná převaha nepřítele, který měl k dispozici více těžké techniky, zatímco druhé straně protitankové a protiletadlové zbraně chyběly. Přesto se tak podařilo zabránit postupu Němců na Martin a výrazně podpořit Slovenské národní povstání v jeho prvních dnech. Konkrétní bojové akce v této oblasti potom všem přiblížil přímý účastní těchto bojů Ján Ihnatík, plk. v. v.

Po krátkém pietním aktu, zde tři noví mladí ćlenové ČsOL (Josef Beran, František Friš a Michal Mojžíš) dostali své členské legitimace ČsOL.

Text a foto: Jitka Lenková

Související odkazy:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Bitka_v_Stre%C4%8Dnianskej_ties%C5%88ave

http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=1&cat=0619&llt=6&idp=7000