SILVER A v paměti tří generací

Dne 8. ledna 2010 jsme se zúčastnili akce SILVER A v Pardubicích.

Setkání začalo položením věnců na popravišti pardubického Zámečku za účasti pozůstalých a hostů. S krátkým projevem vystoupil JUDr. Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice, a Ing. Jana Bobošíková. Naše organizace ČsOL Kladno a zástupci ČSBS Kladno společně položili věnec k uctění památky popravených. Věnec položila i delegace ČsOL ve složení místopředseda ČsOL Ing. Alexandr Beer, tajemník Ing. Emil Cigánik, a br. Ing. Václav Přibyl.

Program pokračoval v hotelu Zlatá štika. Po přivítání hostů vystoupil žesťový kvintet ústřední hudby armády ČR. V průběhu setkání s projevem vystoupil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miroslav Vlček, náměstek hejtmana Ing. Roman Línek, primátor Pardubic Ing. Jaroslav Deml, historik pplk. PhDr. Eduard Stehlík, historik Mgr. Vojtěch Kyncl, místopředseda ČsOL Ing. Alexandr Beer a Ing. Jana Bobošíková. Setkání se zúčastnili také velvyslanci Německa, Velké Británie a Ruska.

Součástí programu bylo také přistoupení Nového Malína (Český Malín – obec která bývá nazývána Lidicemi volyňských Čechů) k Memorandu a vystoupení Josefa Somra, který přečetl ukázku z knihy Láska a smrt na potoce Ležák. Na závěr si účastníci prohlédli výstavu Zapomenuté Javoříčko.

Přestože bylo velmi nepříjemné počasí, naši členové byli s průběhem akce velmi spokojeni a odnášeli si nová poznání o naši historii.

Text: Eva Armeanová

Foto: Stanislav Pítr

Související odkaz: http://www.kraj.iipardubice.cz/arch/1186394256-pamatnik-zamecek.html