Projekt „Podpora veteránů při návratu do práce po ukončení mise“ má skupinu na Facebooku

 

Projekt „Podpora veteránů při návratu do práce po ukončení mise“ má vlastní skupinu na Facebooku - http://www.facebook.com/pages/Praha-Czech-Republic/CsOL-Projekt-ESF-OP-LZZ/379876825800

Československá obec legionářská se stala příjemcem dotace z výzvy 31 Evropského sociálního fondu v ČR (ESF)- Výzva pro předkládání grantových projektů 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce,  prioritní osy 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti, programu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Tento dvouletý projekt (1.2.2010 -31.1.2012) pod názvem: Podpora veteránů při návratudo práce po ukončení mise, má za cíl  prostřednictvím rozšířených individuálních služeb zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost cílové skupiny.

Do této cílové skupiny patři ten, kdo:

1) splňuje požadavky výzvy na válečného veterána

2) nepobírá starobní či plný invalidní důchod;

3) není ve výkonu trestu;

4) fyzická osoba do 25 let věku;

5) fyzické osoby starší 50 let;

6) člen etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí;

7) osoba se zdravotním postižením;

8) osoba pečující o závislého člena rodiny;

9) nebydlí nebo nepracuje v Praze

O výběru konkrétních účastníků projektu bude rozhodovat pětičlenná Výběrová komise. Projekt předpokládá v prvním kole vytvoření skupiny cca 300 klientů a v druhém kole cca 20 až 50 klientů.

Projekt předpokládá následující zapojení pro každého člena cílové skupiny:

·           10 000 Kč na nákup školení

·           účast na jednodenním úvodním semináři

·           1 den na stanovení osobního plánu vzdělávání;

·           1 - 2 skupinové semináře provedeny lektory na DPP a DPČ;

·           4 hodiny individuálního poradenství při hledání práce;

·           vše s cestou, stravou a 1x ubytováním.

Nyní má tento projekt také vlastní skupinu na Facebooku:

http://www.facebook.com/pages/Praha-Czech-Republic/CsOL-Projekt-ESF-OP-LZZ/379876825800

sloužící ke zkvalitnění informovanosti veřejnosti i případných zájemců o účast v tomto projektu.

Připravila: Jitka Lenková

 Mailové adresy pro kontakt:
Centrální mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Středisko Liberec: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Středisko České Budějovice: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Středisko Brno: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Související odkazy:

Tisková zpráva: http://obeclegionarska.cz/media.php?mid=1&aid=249

Informace o projektu:

http://www.obeclegionarska.cz/uploads/files/Informace%20_o_projektu_OPLZZ_Navrat.doc

Evropský sociální fond v ČR: http://www.esfcr.cz/

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ): http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz