Milan Rastislav Štefánik, zakladateľ a organizátor Československých légií

Do sekce Historické články byla umístěna stať PhDr. Ferdinanda Vrábela Milan Rastislav Štefánik, zakladateľ a organizátor Československých légií - http://obeclegionarska.cz/dokumentace.php?mid=2&aid=287.