Jednota ČsOL Kladno se zúčastnila Terezínské tryzny

Tak jako každý rok jsme se  zúčastnili Terezínské tryzny, která se letos konala 16. 5. 2010. Pozvání od nás poprvé přijali redaktoři Kladenského deníku, členové 17. župy Fr. Holého Slaný a Baráčnické obce Komenský Kvíc – Kvíček.

Čestná stráž

Program tryzny byl tradiční, hlavní projev přednesl předseda Senátu Přemysl Sobotka. S projevem vystoupila rovněž Anděla Dvořáková předsedkyně ÚV ČSBS, která znovu připomněla, jak je nutné nebýt lhostejný k narůstajícímu neonacismu a vyjádřila přesvědčení, že utrpení terezínských vězňů nebude nikdy zapomenuto. Pietního aktu se zúčastnil  premiér ČR Jan Fischer,  velvyslanci z řady zemí a další zástupci politického a veřejného života, členové ČsOL a ČSBS. Tryzna byla ukončena křesťanskou a židovskou modlitbou a odchodem čestné stráže.

Po ukončení oficiálního programu jsme si prohlédli Malou pevnost. První vězni do Malé pevnosti přišli 14. 6. 1940, do konce války  vězením prošlo na 32 000 zatčených, z toho 5000 žen. Byli to zejména Češi, ale také občané Sovětského svazu, Polska, Belgie a dalších států. V roce 1945 k nim přibyli britští a francouzští váleční zajatci. Zvlášť velmi těžký byl osud vězněných Židů. Pro většinu z nich se stala pevnost přestupní stanicí, odkud odcházeli do koncentračních táborů, kde jich na 5500 zahynulo.

 

Účastníci Terezínské tryzny s předsedkyní ÚV ČSBS Andělou Dvořákovou

V září 1945 byl založen Národní hřbitov, kde jsou pochovány ostatky asi 10 000 obětí. Československá vláda rozhodla zřídit Památník Terezín v roce 1947.

Zástupci Jednoty ČsOL Kladno uctili památku umučených vězňů.

Celkem se tryzny zúčastnilo asi 1000 účastníků. Z naší organizace přijelo 40 účastníků. Při zpáteční cestě všichni podepsali protestní petici, ve které je vysloven požadavek okamžitého odstranění pomníku nacistů na lesním hřbitově v Novém Boru.

Společné foto účastníků Terezínské tryzny

Text: Eva Armeanová

Foto: Kateřina Husárová, Stanislav Pítr

Související odkazy:

http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/tryzna20100518.html

http://www.pamatnik-terezin.cz/showdoc.do?docid=69