ČsOL uctila památku padlých v Belgii a ve Francii

Dnes v časných ranních hodinách se vrátila do vlasti delegace ČsOL vedená tajemníkem ČsOL pplk. v. v. Emilem Cigánikem, která uctila památku padlých na řadě míst v Belgii a ve Francii v oblasti historicky nazývané Flandry.

Boje u Dunkerque

V sobotu 29. 5. se ve francouzském přístavu Dunkerque delegace ČsOL zúčastnila slavnostního ceremonielu u příležitosti 65. výročí operace Dynamo – úspěšné evakuace spojeneckých vojsk z Dunkerque právě dobývaného německé armádou přes kanál La Manche do Velké Británie. Účastníci delegace si rovněž připomněli památku Čs. samostatné obrněné brigády pod velením gen. Aloise Lišky, která se podílela na obléhání Dunkerque od září 1944 do května 1945.

V neděli 30. 5. delegace položením věncům a pietním aktem uctila památku celkem 48 padlých vojáků této brigády na vojenském hřbitově v nedalekém Adinkerke a na městském hřbitově v De Panne. S podrobnostmi vojenských operací Dunkerque za druhé světové války se delegace ČsOL seznámila ve Válečném muzeu v Dunkerque, nedaleko ulice, která od tohoto dne nese jméno gen. Aloise Lišky. Cestou do obce Wormhout, kde za 2. sv. války bývalo velitelství Čs. samostatné obrněné brigády, se delegace krátce zastavila na místě, kde 5. 5. 1942 havaroval český stíhací pilot genpor. František Fajtl. Ve Wormhoutu účastníci delegace vykonali pietní akt u pamětní desky připomínající místo, kde byla podepsána kapitulace německých jednotek v Dunkerque v květnu 1945.

Poté ještě položili věnec na vojenském hřbitově v Casselu, kde jsou rovněž pohřbeni čs. vojáci.

Připomínka roty Nazdar

V pondělí 31. 5. delegace navštívila československý hřbitov v La Targette, kde pietním aktem spolu s členy ČsOL Liberec uctila památku českých a slovenských dobrovolníků padlých v první a druhé světové válce.

Dále pokračovala delegace ČsOL do obce Vimy k pamětní desce 9. marocké divize francouzské Cizinecké legie, v níž za 1. sv. války sloužili příslušníci dnes již legendární čs. roty Nazdar.

Rovněž jejich památku delegace uctila položením věnce. V témže místě si mohli účastníci této pietní a vzpomínkové cesty prohlédnout monumentální památník kanadských vojáků, kteří padli ve Francii za 1. sv. války. Atmosféru tehdejších zákopových linií návštěvníkům sugestivně navozuje místní muzeum v přírodě vč. rekonstruované části jednoho z dobových tunelů. Další zastávka poté patřila Notre Dame de Lorette, jednomu z největších francouzských vojenských hřbitovů, kde je pohřbeno na 40 000 francouzských vojáků padlých v 1. sv. válce. V nedalekém přírodním muzeu je vystavena vojenská technika té doby.

Vyvrcholením celého dne se bezpochyby stal vůbec první pietní akt vykonaný čs. delegací pod Meninskou bránou v belgickém městě Ypres během zdejšího, již tradičního obřadu troubení večerky na paměť padlých vojáků z 1. a 2. sv. války, jejichž hroby doposud zůstávají neznámé.

Cestou k Meninské bráně čs. delegace uctila památku českého stíhače RAF Karla Pavlíka zabitého ve vzdušném souboji 5. 5. 1942 a později pohřbeného na zdejším městském hřbitově.

Na flanderských polích

Úterý 1. 6. bylo věnováno slavnostnímu pietnímu aktu za přítomnosti příslušníků belgické armády u památníku belgického poddůstojníka a odbojáře Alberta Lemahieu, který zahynul v únoru 1945 v koncentračním táboře v Mauthausenu. Jeho památník se nachází přímo v areálu kasáren belgické armády v Ypres, která po něm byla pojmenována a kde byla delegace ČsOL po celou dobu svého pobytu ubytována.

Následovala návštěva místa, kde havarovalo letadlo K. Pavlíka. Připomíná je památník, u nějž delegace ČsOL položila věnec. Následovala prohlídka tzv. Essex Farm u belgické obce Boezinge, nejvýznamnějšího místa oblasti nazývané Flanderská pole. V době 1. sv. války se zde nacházelo frontové obvaziště, kde vojenský lékař, podplukovník John Mac Crae složil zřejmě nejznámější "válečnou" báseň "Na flanderských polích".

Dalším bodem programu se stala návštěva německého vojenského hřbitova u obce Langermark-Poellkapelle a památníku Tank Memorial Ypres Salient ve středu této obce. Poslední navštívený místo tohoto dne představoval Tyne Cot nedaleko Ypres, největší britský hřbitov, kde je pohřbeno téměř 12 000 vojáků britského Commonwealth padlých v 1. sv. válce. Zájemci si poté mohli individuálně prohlédnout muzeum In Flanders Fields v centru Ypres věnované 1. sv. válce.

 První geocoin

Během této pietní a poznávací cesty byla také vyslána "na cestu" první speciální mince, tzv. geocoin, vyrobená pro ČsOL. Byla umístěna do příslušné schránky, tzv. keše, nedaleko památníku francouzské Cizinecké legie ve Vimy, kde ji mohou najít, vyzvednout a přemístit do dalších keší dle naplánovaného itineráře ti, kteří se věnují tzv. geocachingu, tj. hledání různých v terénu ukrytých "pokladů". Umístění prvního geocoinu ČsOL, po němž budou následovat další, představuje nový a moderní způsob propagace legionářských tradic atraktivní především pro mladší generaci.

 Celý bohatý program této pietní a poznávací cesty se mohl v plném rozsahu realizovat jen díky naprosto mimořádnému nasazení, nadšení a obsáhlým znalostem sestry Mileny Kolaříkové, členky Jednoty Praha 8, a jejího manžela Chrise Locka, kteří trvale žijí v Ypres. Za všechny účastníky této cesty bych jim proto ráda i touto formou co možná nejsrdečněji poděkovala.

 Text a foto: Jitka Lenková