Pancierový vlak Štefánik

V súvislosti s oslavami 65. výročia SNP v roku 2009 vznikla myšlienka zrekonštruovať a spojazdniť povstalecký pancierový vlak IPV-I Štefánik.

Súprava je zostavená zo štyroch vozňov a parnej lokomotívy. Tvoria ju: originálny guľometný vozeň, originálny tankový vozeň, replika delového vozňa (zhotovená v roku 1974 pre film Deň, ktorý neumrie), replika plošinového vozňa a parná lokomotíva 422.0108. Po Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Piešťanoch, Žiline a Trnave si ju v dňoch 14.6. – 20.6.2010 mali možnosť pozrieť aj Bratislavčania. V dňoch 6.9. – 12.9.2010 bude súprava pristavená vo Zvolene.

 Po vypuknutí SNP (29.8.1944) pociťovala 1. československá armáda na Slovensku nedostatok ťažkých zbraní, preto sa prikročilo k stavbe improvizovaných pancierových vlakov. Stavalo sa podľa predvojnového československého predpisu, ale súpravy boli doplnené podľa nemeckých a sovietskych skúseností aj o tankové vozne.

Rozkaz na stavbu pancierového vlaku Štefánik vydali 4. septembra 1944 a na jeho výstavbe sa po konštrukčnej stránke podieľali pplk. Štefan Čáni a npor. Hugo Wainberger. Súpravu postavili v železničných dielňach vo Zvolene. Prvý pancierový vlak – Štefánik - bol hotový za 14 dní a druhý – Hurban - za jedenásť dní. Tretím pancierovým vlakom bol vlak Masaryk; všetky tri súpravy postavili v priebehu krátkych piatich týždňov.

 Pri stavbe týchto improvizovaných obrnených vlakov neboli použité pancierové plechy v pravom slova zmysle. Preto sa hlavnou ochranou vozňov stala štrková výplň medzi stenami vozňov. Počas bojov došlo k viacerým zásahom nepriateľskými strelami, ale až na niekoľko výnimiek nemali za následok vyradenie vozňov a možno povedať, že tieto improvizované bojové prostriedky sa dobre osvedčili.

Do bojov zasiahli pancierové vlaky Štefánik a Hurban začiatkom októbra 1944 – Štefánik pri Starej Kremničke a Hurban pri Čremošnom. Masaryk bol nasadený koncom októbra do ťažkých bojov na úseku Brezno – Červená Skala. V závere povstania vlaky sústredili do priestoru Harmanec – Uľanka, kde ich posádky opustili a vlaky sa stali korisťou Nemcov.

Text: Ferdinand Vrábel

Zdroj: propagačný leták „Pancierový vlak Štefánik“, vydalo Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, http://www.muzeumsnp.sk/

Související odkazy:

http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/pvlak.htm
http://bystrica.sme.sk/c/4994528/pancierovy-vlak-stefanik-v-banskej-bystrici.html
http://www.google.sk/images?hl=sk&q=pancierov%C3%BD+vlak+%C5%A1tef%C3%A1nik&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=rAsfTNelGdGTOKTxobcM&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CBkQsAQwAw