Památce generála Oldřicha Kvapila

V minulých dnech Československá obec legionářská obdržela dopis primátora slovenského města Svidník Ing. Jána Holodňáka. Dopis velmi rádi zveřejňujeme v plném znění.

Vážení predstavitelia a členovia Československej obce legionárskej, prijmite prosím moju uprímnú sústrasť nad úmrtím Vášho člena, veterána 2. světovej vojny generálmajora doc. Ing. Oldřicha Kvapila, CSc.

Jeho hrdinská bojová cesta od okupácie Československa v roku 1939 až po triumfálny vstup vojska 1. čsl. armádneho zboru v máji 1945 na územie Prahy, je všeobecne známa.

Občania pod historickou Duklou si ho nesmierne vážia za jeho zásluhy při oslobodzovaní obcí a miest v našom regióne. Boli to práve vojaci jeho práporu, ktorí 6. 10. 1944 ako prví prekročili československé hranice na Duklianskom priesmyku. Potom sa zúčastnil ťažkých bojov o kótu 532 Obšár v N. Komárniku a podieľal sa na oslobodzovaní Svidníka 19. januára 1945.

Predstavitelia nášho mesta mu v roku 1985 právom udelili čestné občanstvo, ktoré si generál Kvapil nesmierne vážil. Svidník a kraj pod Duklou veľmi rád navštevoval. Pravidelne sa zúčastňoval spomienkových osláv výročí Karpatsko-duklianskej operácie. Keď už mu v posledných rokoch zdravotný stav nedovoľoval absolvovať náročné cesty do Svidníka, vždy nás potěšil aspoň pozdravom a nádejou, že do Svidníka ešte určite raz príde. Žiaľ, jeho i naše želenia sa už nenaplní.

Vážený predstavitelia Československej obce legionárskej, veľmi uprímne Vám ďakujem za vzácny dar, za najnovšie vydanie knihy Oldřicha Kvapila Cesta bouří. O hrdinskej bojovej ceste, o ktorej náš generál píše, budeme rozprávať predovšetkým mladším generáciam. A budeme im připomínat i výrok, který nám adresoval: „Nezabudnite, že dnešný Svidník vyrástol z krvi a životov tisícov bojovníkov, čo vám pripomínajú pamätníky na Dukle a vo vašom meste!“

Vážení a milí priatelia, prajem Vám i Vašim najbližším všetko najlepšie, predovšetkým dobré zdravie, veľa šťastia a rodinnej spokojnosti. Teším sa na stretnutie s Vami na spomienkových oslavách při príležitosti výročí Karpatsko-duklianskej operácie.

Připravil: Ladislav Lenk