Poznávací cesta Ukrajina 2011

V roce 2011 si připomínáme 95. výročí založení 1. československého střeleckého pluku a Brusilovské ofenzívy v roce 1916.

U příležitosti tohoto výročí naplánovalo a zorganizovalo ústředí ČsOL pietní cestu na Ukrajinu v rámci projektu LEGIE 100. Mimo místa spjatá s boji našich legionářů v 1. sv. válce navštívíme i pietní místa spjatá s boji příslušníků naší branné moci v roce 1939 a s boji za osvobození naší vlasti ve 2. sv. válce.

Poznávací cesta na místa připomínající boj našich předků za samostatnost Československé republiky

Název akce: Ukrajina 2011

Termín: 28. 6. 2011 – 4. 7. 2011

Kontaktní osoba: Ing. Milan Mojžíš

Počet účastníků: 40 osob

Ubytování: hotely a ubytovny

Program:

28. 6. 2010 (úterý)

- odjezd v 00:05 hod. z Prahy

- prohlídka pevnosti Přemyšl a města Lvov

29. 6. 2011 (středa)

- pietní akce s delegací MO a ČsOL v Kalinivce a Ozerné

30. 6. 2011 (čtvrtek)

- pietní akce v Tobolech a Lucku

1. 7. 2011 (pátek)

- návštěva Českého Malína, Rovna a hřbitova Sadogura

2. 7. 2011 (sobota)

- návštěva Jasiny a Koločavy na Podkarpatské Rusi

3. 7. 2011 (neděle)

- Prohlídka Chustu, Činadějeva a Mukačeva

4. 7. 2011 (pondělí)

- prohlídka a pietní akt v Užhorodě

- návrat do Prahy do 24:00 hod.

Propozice: ČsOL zajišťuje pro účastníky zájezdu dopravu autobusem a ubytování se snídaní. Stravování a vstupné do muzeí si hradí každý účastník sám.

Poplatky: Členové ČsOL budou přispívat částkou 2000 Kč za osobu.

Přihlášky: Přihlášky na akci zasílejte do 5. 6. 2011 na adresu sekretariátu ČsOL, Sokolská 33, 120 00 Praha 2, nebo na email sekretariat @obeclegionarska.cz

Do 15. 6. 2011 budete vyrozuměni o zařazení do zájezdu a budou vám zaslány další propozice

Vložil: Ladislav Lenk