Základní škola Valtice děkuje za krásné prožitky

Naší Základní škole ve Valticích, okres Břeclav, byla vaší místní organizací ČsOL nabídnuta účast na jí organizovaných akcích během letošního podzimu.

Šlo o Zborovský závod branné zdatnosti 12. října 2011 a o zájezd pořádáný v rámci projektu Péče o válečné veterány 2. prosince 2011 pro naši 9. třídu spolu s vašimi veterány k památníku ostravské operace v Hrabyni. Obě akce byly kvalitně zorganizovány a účast na nich byla pro naše žáky velice přínosná včetně osobních kontaktů s veterány 2. světové války. Účasti našich družstev ve Zborovském závodu branné zdatnosti i přítomnosti naší 9. třídy v památníku v Hrabyni a osobních setkání s generálem Alexandrem Beerem, plukovníkem Janem Hronkem, Vlastou Jakubovou a Janem Novenkem si velmi ceníme. Děkujeme vám za nabídku, organizaci těchto akcí a spolupráci. Zůstáváme s přátelským pozdravem.

Mgr. Michal Hyčka, ředitel školy a Mgr. Miroslav Štěpanuk, třídní učitel 9. třídy