Výstava „Československé legie v Rusku 1914–1920“ pokračuje ve své ruské anabázi

Po loňské expozici výstavy „Československé legie v Rusku 1914–1920“ v uralské Permi a Kunguru se uskutečnilo 28. února letošního roku slavnostní zahájení této výstavy v prostorách muzea v sibiřském Kansku Jenisejském.

Vernisáže se zúčastnili představitelé místního kulturního života, zástupce úřadu přidělence obrany ČR v Ruské federaci, a co je podstatné, spousta mladých lidí, kteří pak dlouho besedovali s organizátory. Významný podíl na realizaci výstavy má také firma ČD Cargo, jejíž zástupce v RF pomohl se zajištěním dopravy celé expozice. Výstavu bude v Kansku Jenisejském možno zhlédnout do poloviny dubna 2012, následně pak bude expozice přesunuta do Samary (od května 2012), Saratova, Togliatti a některých dalších ruských měst.

První místopředseda ČsOL Jindřich Sitta v této souvislosti zdůraznil, že skutečnost, „že výstava ještě žije a existuje, je něco, co hluboce předčilo naše očekávání“. Připomeňme, že výstava „Československé legie v Rusku v letech 1914–1920“ měla svoji premiéru v budově oblastního muzea v ruské Permi 1. srpna 2011 za účasti odborné i laické veřejnosti, kdy ji slavnostně zahájil zástupce ministra kultury Permské oblasti Alexandr Protasevič. Za českou stranu se vernisáže zúčastnili zástupci úřadu přidělence obrany v Moskvě.

Československá obec legionářská byla poté spoluorganizátorem vědecko-praktické konference „Občanská válka na Urale: současné problémy pramenoznalectví a historiografie“, která se uskutečnila v městě Kungur na Urale ve dnech 7. a 8. října 2011. ČsOL zde zastupovali první místopředseda bratr Jindřich Sitta a tajemník ČsOL Milan Mojžíš. Součástí této konference byla opět vernisáž výstavy „Československé legie v Rusku v letech 1914–1920“. Jejím smyslem je přiblížit život československých vojáků nejen v období občanské války v Rusku, ale také v průběhu celé 1. světové války. Dalším z cílů je podpořit myšlenku vybudování muzea ruské občanské války, jíž se československé legie aktivně zúčastnily. V neposlední řadě pak ruské veřejnosti přiblížit historickou pravdu o čs. legionářích a jejich skutečné úloze v boji za svobodu a demokracii a vznik samostatného československého státu, neboť mnozí z Rusů ještě dnes pod vlivem sovětské propagandy vidí v čs. legionářích bývalého nepřítele.

Takový postoj se ovšem v mnohém nyní mění. „Důkazem toho je, že iniciativa uspořádat v Rusku výstavu o československých legionářích přišla z ruské strany. Stalo se to při naší návštěvě Permi v loňském roce, kde se představitelé Čs. obce legionářské účastnili historické konference. Pro mne je především potěšující, že to byla iniciativa ruské strany, iniciativa neformální, která vzešla od nevládních subjektů a je podporována místními politickými představiteli,“ říká k tomu 1. místopředseda ČsOL Jindřich Sitta.


Pokud jde o letošní pokračování této výstavy v městě Kansk Jenisejskij, uveďme, že jde o město ležící ve východní části Krasnodarského kraje na řece Kan (přítok Jeniseje). První zmínky o osídlení pocházejí z roku 1636, kdy na místě dnešního města byla založena pevnost. Městem se Kansk Jenisejskij stal v roce 1782. V osmnáctém století byl jedním z důležitých středisek na Sibiřské obchodní cestě. V Kansku Jenisejském dnes žije necelých sto tisíc obyvatel. Rozvíjí se zde především dřevozpracující a potravinářský průmysl. Jednotky československých legií pod velením bývalého důstojníka carské armády plk. Ušakova město obsadily dne 29. května 1918 a předešly tak snahám bolševických aktivistů československé jednotky odzbrojit a zajmout. V bojích v Kansku a jeho okolí bylo zabito 56 legionářů. Na místě někdejšího hřbitova, kde byli naši vojáci pohřbeni, dnes stojí potravinářský závod. Česká strana v současnosti jedná o vybudování památníku padlým legionářům. Po smrti plk. Ušakova v bojích v Zabajkalí požádali občané Kansku Jenisejského, aby byl pohřben právě u nich. Českoslovenští legionáři přání místních obyvatel vyhověli a ostatky oblíbeného velitele převezli. Na jeho hrobě v centru města pak vybudovali památník.

Text: David Pastyřík a Ladislav Lenk, foto: David Pastyřík