Jen jeden rok chyběl do 500 let

V prostorách Krajského vojenského velitelství v Brně se 29. února 2012 uskutečnilo ojedinělé a mimořádně zajímavé setkání. Sešlo se zde totiž pět nejstarších válečných veteránů Jihomoravského kraje.


A co je nejpodstatnější – jejich věk v součtu dal úctyhodných 499 let. Stanislav Spáčil – válečný veterán domácího odboje se letos v dubnu dožívá 104 let, Rudolf Albrecht – sokol a válečný veterán 101 rok. Hlavním oslavencem byl Josef Straka, který se v neděli 26. února dožil 100 let. Trojici jihomoravských „stovkařů“ doplnili Ladislav Grunfeld s úctyhodnými 98 roky a druhá nejstarší veteránka kraje Luisa Matlová, která se taktéž v dubnu dožívá 96 let.
Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Péče o válečné veterány, který Československá obec legionářská realizuje ve spolupráci s ministerstvem obrany. Kytice květů, drobné dárky a blahopřání ředitele KVV a terénních pracovníků bylo doprovázeno směsicí písní v podání mezzosopranistky Táni Janošové. 


Celá akce byla završena vyhlášením neoficiálního „Klubu stovkařů“, protože podle statistiky i v této oblasti Jihomoravský kraj dominuje na předním místě, a jak se vyjádřil tajemník ČsOL a ředitel projektu Petr Hozlár, který byl na této netradiční akci přítomen, Jihomoravský kraj má na svém kontě další zdařilou akci uskutečněnou v rámci péče o válečné veterány.

František Trávníček, foto: Ladislav Lenk