T. G. Masaryk se narodil před 162 lety

Ve středu 7. března se v Lánech uskutečnil pietní akt u příležitosti nedožitých 162. narozenin Tomáše Garrigue Masaryka.

Památku prvního československého prezidenta a jednoho ze zakladatelů čs. legií v Rusku, ve Francii i v Itálii si zde připomněli představitelé Čs. obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, České obce sokolské, Konfederace politických vězňů, mnozí váleční veteráni a místní občané. Za ČsOL položili ke hrobu TGM věnec místopředseda ČsOL Emil Cigánik, tajemník Petr Hozlár a brigádní generál Miloslav Masopust. Pietní akt byl ukončen zpěvem československé hymny téměř všemi přítomnými, což dotvořilo velmi důstojnou a dojemnou atmosféru tohoto shromáždění.


Text a foto: Ladislav Lenk