ČsOL a ČOS: I nadále se vzájemně považujeme za partnery!

V Tyršově domě na pražském Újezdě se 6. března setkal 1. místopředseda Československé obce legionářské se starostkou České obce sokolské Hanou Moučkovou. Cílem jednání bylo projednat spolupráci mezi oběma organizacemi letos i v dalších letech.

 V úvodu setkání Jindřich Sitta jménem ČsOL ještě jednou poblahopřál Haně Moučkové k jejímu zvolení starostkou v loňském roce. Poté zdůraznil, že ČsOL chce i nadále spolupracovat se Sokolem v duchu memoranda podepsaného 27. října 2010 v předvečer 92. výročí založení samostatného československého státu. V memorandu se tehdy představitelé obou organizací dohodli na tom, že jak Česká obec sokolská, tak i Československá obec legionářská budou veškerou svojí činností rozvíjet a podporovat myšlenky zakladatelů společného státu Čechů a Slováků založeného v roce 1918. V memorandu se zdůrazňuje, že obě organizace se vzájemně považují za partnery a jsou rozhodnuty společně spolupracovat na posilování hodnot svobody, demokracie, osobní odpovědnosti jednotlivce, sociální solidarity a spravedlnosti. Hana Moučková i Jindřich Sitta se shodli na tom, že v duchu tohoto memoranda je nezbytné pokračovat ve spolupráci i nadále.


Jindřich Sitta poté seznámil starostku s projektem Legie 100, který začíná ČsOL v letošním roce intenzivně realizovat, a také s řadou aktivit vyvíjených v rámci tohoto projektu. Jde například o péči o hroby legionářů v zahraničí, o putovní výstavu o čs. legiích v Rusku, zahájení prací na vytvoření repliky legionářského vlaku, spuštění projektu Krev legionáře či o účast ČsOL na oslavách výročí bitvy u Zborova. V této souvislosti se oba shodli na možnostech spolupráce při realizaci projektu Legie 100 a také, že by k tomu bylo dobré uzavřít samostatné memorandum.

Hana Moučková naopak seznámila s přípravou Sokola na oslavy 150. výročí jeho založení a představitele ČsOL osobně pozvala na slavnostní zasedání výboru ČOS 10. března letošního roku v Karolinu, kterým sokolové oficiálně zahájí sletový rok. Hovořila také o přípravě XV. všesokolského sletu, který se bude konat ve dnech 1. – 7. července 2012 v Praze. I zde se diskutovalo o možné vzájemné spolupráci a podpoře této významné akce ze strany ČsOL.

Text a foto: Ladislav Lenk