Sokolové zahájili sletový rok

Slavnostním zasedáním výboru České obce sokolské k 150. výročí založení Sokola, jež se uskutečnilo 10. března 2012 v pražském Karolinu, sokolové oficiálně zahájili svůj sletový rok.

 Shromáždění se zúčastnily více než tři stovky hostů, mezi nimi předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, kardinál Dominik Duka, ministr obrany Alexandr Vondra, rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl a další osobnosti politického a veřejného života.

Za Československou obec legionářskou pozvání přijali její čestný předseda Tomáš Sedláček, místopředseda ČsOL Emil Cigánik, bratr Tichomir Mirkovič a sestra Jitka Fortelná. Sokol je totiž pro ČsOL nejbližším partnerem – první legionářské jednotky tvořili ze 70 až 80 procent právě sokolové, a ti také bojovali a umírali na frontách druhé světové války. Válečný veterán armádní generál Tomáš Sedláček například zdůraznil, že on sám je sokolem celých devadesát let. Hosté večera pak připomínali ve svých vystoupeních pohnutou historii sokolského hnutí, která je v mnohém shodná s historií ČsOL. Další vystupující ocenili účast sokolů v boji za svobodu a demokracii ve světových válkách a poukázali na jejich perzekuci v době nacismu a komunismu.

Dodejme, že ČOS naposledy obnovila svoji činnost v roce 1990. V současnosti čítá více než 180 tisíc členů, z toho 50 procent jsou členové mladší 26 let. Oslavy 150. výročí založení Sokola vyvrcholí 1. července XV. všesokolským sletem v Praze, kde se očekává účast 15 tisíc cvičenců.


Ladislav Lenk, historické foto: archiv ČOS