První ročník Memoriálu Amose Pokorného byl úspěšný

Mezi šachové velikány patřili skvělí lidé se schopnostmi strategie, taktiky, ale hlavně teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi v šachové hře: Aljechin, Capablanca, Fischer, Karpov, Kasparov. Mezi nejvýznamnější české a hlavně československé šachisty patřil i plukovník justiční služby, vojenský prokurátor, příslušník československých legií v Rusku Amos Pokorný.

 

Narodil se 14. března 1890 v rodině evangelického faráře jako jedno z jedenácti dětí. Už v jedenadvaceti letech se stal šachovým velmistrem v tehdejším Rakousko-Uhersku. Vystudoval práva a pak, roce 1914, narukoval do 1. světové války, kde záhy změnil válčící stranu a byl zajat na východní frontě. Po svém vstupu do československých legií byl zařazen do justiční služby a vrcholem jeho působení pak bylo velení poslednímu transportu československých legií z Vladivostoku. Po návratu do vlasti zůstal v armádě a postupně se vypracoval přes vojenského prokurátora v Brně až do Prahy. Dosáhl hodnosti plukovníka justiční služby. Ve dvacátých a třicátých letech minulého století se významně angažoval taktéž v českobratrské církvi evangelické – byl zakladatelem její dejvické části v Praze, později byl členem synodní rady, nejvyššího orgánu této církve. Po celý život zůstal věrný svému největšímu koníčku – hře v šachu. Byl nejen skvělým hráčem a teoretikem, ale také novinářem, když vedl šachový sloupek v Lidových novinách a šach velmi propagoval. Ve většině šachových turnajů se umisťoval v první trojici, byl účastníkem čtyř šachových olympiád. Zemřel v roce 1949.

V sobotu 10. března 2012 se v prostorách Městského úřadu v Hustopečích sešli váleční veteráni, členové Československé obce legionářské, klubu vojenské historie, a taktéž zástupci pěší roty AZ plukovníka Františka Kopuletého Krajského vojenského velitelství Brno, aby vzájemně poměřili své taktické, strategické a teoretické schopnosti při bojích na šachovnici. Sešli se na Memoriálu Amose Pokorného, aby si nejen zahráli šachy, ale hlavně na neformálním společenském setkání organizovaném ČsOL, Šachovým klubem Hustopeče a Městem Hustopeče, si připomenuli tuto skvělou osobnost československých legií, československé armády a šachu.Podmínkou účasti na memoriálu byl šachový amatérismus – organizovaní hráči byli přítomni pouze v roli rozhodčích. První místo vybojoval za jednotu ČsOL Brno I Jaroslav Jarolím. Druhé místo pro jednotu ČsOL Valtice získal na šachovnici František Trávníček, kdy se rozhodovalo o vítězství v posledním možném zápase se zástupcem jednoty ČsOL Břeclav Miroslavem Pavelkou. Válečný veterán, místopředseda ČsOL plk. v.v. Emil Boček, obsadil místo čtvrté. Součástí nultého ročníku tohoto memoriálu byla i tzv. simultánka. Předseda Šachového klubu Hustopeče a zároveň starosta města Hustopeče Luboš Kuchynka se postavil proti sedmi šachovnicím. Rozdíl zkušeností byl znát – výsledek 7:0 v jeho prospěch byl nanejvýš zasloužený.

František Kuba, foto: David Ciprys

Další infomace na http://www.jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_document&id=2657