Legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa

Pátek 2. března 2012 se do dějin legionářské historie okresu Nový Jičín zapíše významným písmem. V kostele sv. Josefa ve Fulneku začala výstava „Legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa“ a zároveň se na vernisáži uskutečnil křest stejnojmenné publikace autorů Václava Langra a Bohumila Vlacha.

 Těmito významnými iniciativami chce novojičínská jednota obce legionářské v rámci projektu Legie 100 přiblížit široké veřejnosti vznik a činnost našich legií a podat svědectví o hrdinech, kteří se v okrese narodili nebo zde žili. Výstava, která potrvá do konce března, vznikla za úzké spolupráce s OV Českého svazu bojovníků za svobodu, Muzeem Novojičínska a městem Fulnek.

Vernisáže se zúčastnilo na sto významných osobnosti společenského a kulturního života okresu Nový Jičín. Ty v úvodu přivítal moderátor vernisáže a člen výboru naší jednoty br. Josef Kubový. Předseda jednoty br. Rostislav Stehlík stručně přiblížil, kdo to byli legionáři, a vyzvedl jejich nesmírné zásluhy o vznik Československa. „Protože většina občanů o těchto hrdinech skoro nic neví, chtěli bychom to touto výstavou a vydáním této publikace alespoň trochu změnit,“ řekl předseda jednoty. Po krátkém vystoupení autorů knihy, kteří ji stručně přítomným představili a přiblížili mnohaleté úsilí při hledání a zpracování podkladů 1114 legionářů našeho regionu, byla publikace slavnostně pokřtěna. 


V závěru setkání vystoupil předseda ÚV ČSBS Jaroslav Vodička. Ocenil vysokou úroveň výstavy a značné úsilí autorů a organizátorů. Současně všechny přítomné vyzval, aby působili na školy, aby více učily naše děti znát naši historií. Po svém vystoupení pak předal předsedkyni OV ČSBS Elišce Michalské medaili ČSBS I. stupně za dlouholetou obětavou práci k jejímu významnému životnímu jubileu. Stejnou medaili dále předal i autoru publikace Václavu Langrovi a hlavnímu iniciátorovi výstavy Josefu Kubovému. Následně předseda jednoty br. Stehlík předal autorům a některým organizátorům čestná uznání ČsOL a městu Fulnek pamětní plaketu ČsOL.

Alois Petroš, tajemník jednoty ČsOL Nový Jičín