Třístranná schůzka ve Valticích směřuje do budoucnosti


Významné setkání se uskutečnilo 13. března letošního roku v jihomoravských Valticích. Na třístranné schůzce se zde v prostorách městského úřadu sešli zástupci Československé obce legionářské, Společnosti Milana Rastislava Štefánika a Nadace Milana Rastislava Štefánika. Předmětem jednání byla společná snaha navázat osobní kontakty a zformulovat do konkrétní podoby vzájemnou spolupráci v dalším období.

 Jednání zahájil 1. místopředseda ČsOL Jindřich Sitta, který na základě prezentace připravené tajemníkem ČsOL Petrem Hozlárem seznámil přítomné slovenské partnery s činností obce legionářské, která v současné době čítá 80 jednot s 3358 aktivními členy, z nichž 755 jsou účastníci odboje, 586 osob představují novodobí veteráni, 747 pozůstalí a, což je podle J. Sitty zvláště potěšitelné, 1270 sympatizantů. První místopředseda pak představil jednotlivé projekty realizované ČsOL v současné době, zejména pak právě startující projekt Legie 100, na kterém by se všechny zúčastněné strany mohly společně podílet.

Obdobně činnost Společnosti M. R. Štefánika prezentoval její předseda Ján Tatara, který hovořil o činnosti klubů této společnosti v městech Slovenské republiky, jež se nyní orientují především na oslovení mládeže. Předseda správní rady Nadace M. R. Štefánika Dušan Bakoš seznámil přítomné s důvody vzniku nadace a také s tím, že nadace se orientuje především na zahraniční aktivity, kdy připomněl například spolupráci s Čs. obcí legionářskou v Londýně.


Další část jednání byla ryze pracovní, neboť byla věnována přípravě konkrétního textu memoranda o vzájemné spolupráci všech tří stran. Jeho mottem je prospěšnost této spolupráce především při uchovávání a prosazování odkazu čs. legií a také zakladatelů čs. státu T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a E. Beneše. K tomu memorandum stanovuje oblasti a formy spolupráce v osmi zásadních bodech a vyjadřuje jasný způsob, jakým budou zúčastněné organizace v budoucnu vzájemně komunikovat a spolupracovat. Připravené memorandum budou nyní schvalovat zodpovědné orgány všech tří organizací a poté bude slavnostně podepsáno.

Za zdárný průběh této třístranné schůzky je třeba vyslovit poděkování také předsedovi jednoty ČsOL Valtice Františku Trávníčkovi a starostovi Valtic Pavlu Trojanovi, kteří zajistili velmi příjemné prostředí pro jednání a také malé pohoštění.

Text a foto. Ladislav Lenk