Chystá se velkolepá monografie Československá legie v Rusku 1914-1920

Již v letošním roce by měl světlo světa spatřit 1. díl čtyřdílné monografie „Československá legie v Rusku 1914–1920“ připravované v koprodukci dvou nakladatelství: EPOQUE 1900 a NAŠE VOJSKO.

 Realizace tohoto mimořádného rozsáhlého knižního projektu je umožněna především vstřícností vedení Vojenského ústředního archivu Josefa Žikeše a Júliuse Baláže, neboť právě z tohoto archivu pochází velká část použitých fotografií. Nemalým počtem však přispěla i řada dalších institucí a soukromí sběratelé. Svým zaměřením, ale zejména obrovským množstvím a šíří většinou dosud zcela neznámého obrazového materiálu jde o zcela výjimečný nakladatelský počin. Jen na dokreslení: celkový počet fotografií ve čtyřech dílech dosáhne neuvěřitelný čtyř tisíc. Vůbec poprvé je komplexně zpracováno například téma legionářských vyznamenání, hodnostních označení nebo bojových a obrněných vlaků.

Jednotlivé díly monografie jsou naplánovány tak, aby poslední díl mohl být v roce 2014 součástí velkých oslav stoletého výročí založení prvních čs. jednotek v zahraničí. První a druhý díl jsou koncipovány jako úvodní do části historické, třetí a čtvrtý díl budou věnovány samotné činnosti čs. vojska na Rusi jak po linii politické, tak i vojenské. Například odborné kapitoly v prvním díle představují rozsáhlé studie k jednotlivým tématům a budou doprovázeny 700 fotografiemi s popisky, 30 tabulkami s 300 hodnostními označeními a kompletním souborem 170 řádů a vyznamenání udělených ruským legionářům vládami 10 států. Jednotlivé svazky představují 280-300 stránek ve formátu 310 x 267 mm.

V polovině března letošního roku bylo v hotelu Legie podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci mezi Čs. obcí legionářskou, vydavatelstvím EPOQUE 1900 a nakladatelstvím NAŠE VOJSKO. V memorandu se zdůrazňuje, že ČsOL jako vrcholná legionářská instituce má eminentní zájem na tom, aby se předmětná monografie stala reprezentativní publikací mapující dějiny čs. legie v Rusku a její šestileté úsilí o vznik samostatné Československé republiky. Všechny tři smluvní strany se vzájemně považují za partnery a jsou rozhodnuty společně spolupracovat na projektu uvedené reprezentativní čtyřdílné obrazové publikace. O tom, jak pokračuje práce na monografii vás budeme pravidelně informovat.

Ladislav Lenk