Na svém kontě mají 20 970 zmapovaných vojenských pietních míst!

V sobotu 31. března se v hotelu Legie v Praze konala valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, která řešila zásadní otázky důležité pro jeho další činnost.

 Hlavním bodem programu se stalo projednání a následné schválení úprav stávajících stanov spolku tak, jak si to časem vynutily zkušenosti z práce spolku. Jednalo se o tři základní věci – snížení počtu členů výkonného výboru ze sedmi na tři osoby, aby tento výkonný orgán mohl fungovat pružněji, zavedení členských příspěvků, bez nichž není možné nadále financovat provoz počítačového serveru pro potřeby spolku, a ustavení možnosti vyloučit člena hlasováním valné hromady pokud dlouhodobě neplní své členské povinnosti. Novinkou v členských povinnostech je především placení členských příspěvků. Jejich výši navrhuje výkonný výbor a schvaluje valná hromada. V odůvodněných případech může výši příspěvku člena spolku na základě jeho žádosti výkonný výbor snížit.

Po schválení těchto změn stanov valná hromada zvolila nový výkonný výbor spolku ve složení Jan Kincl, Vladimír Štrupl (oba členové Jednoty ČsOL Český Brod) a Vojtěch Stráník. Výbor pak svého středu jako předsedu zvolil Vojtěcha Stráníka. Poté výkonný výbor navrhl členský příspěvek na rok 2012 ve výši 400 Kč splatných do 30. června 2012, což valná hromada schválila.


Spolek pro vojenská pietní místa vznikl v roce 2007 a za dobu jeho existence jeho členové, sympatizanti a další příznivci zmapovali a umístili na web spolku celkem 20 970 vojenských pietních míst (VPM), z toho 906 v zahraničí.

Kromě mapovaní VPM spolek také propaguje vojenská pietní místa formou geocachingu tím způsobem, že v jejich blízkosti budují tito nadšenci skrýše (cache), které pak ti, kteří se této volnočasové aktivitě věnují, hledají na základě zadaných souřadnic pomocí svých GPS navigací. Na cestu po skrýších zřízených v rámci této hry u nás i ve světě se již vydalo nebo ještě vydá 25 "putovních mincí" - geocoinů – vyrobených k tomuto účelu Čs. obcí legionářskou. Zatím nejdelší vzdálenost, 18 653 km, urazil geocoin s označením TB3B26Y s obecným "přáním" cestovat po vojenských pietních místech. Na cestu se vydal 18. června 2010 a nyní se nachází v Dubaji.

Stránky Spolku pro vojenská pietní místa: http://www.vets.cz/

Text: Jitka Lenková, foto: Ladislav Lenk