Třetí z „Klubu stovkařů“ u brněnského primátora

Narodil se před sto lety, přesně 26. února 1912, v Liberci. A jeho životní osudy byly mimořádně pohnuté. Válečný veterán Josef Straka.

 Před 2. světovou válkou provozoval velkoobchod a do republiky dovážel zejména kávu a kakao ze zahraničí. Pak, již v době války, pomáhal lidem ve svém okolí v zásobování tímto nedostatkovým zbožím. Ale nejen tím. Zapojil se totiž do domácího odboje, kdy působil jako spojka. Od lidí vězněných v Kounicových kolejích v Brně předával motáky, které vynášela jeho známá, čímž zachránil mnoho životů. V motácích byly instrukce, co se má před gestapem vypovídat, kam se mají schovat zbraně, kde hrozí prozrazení úkrytu apod. Gestapem byl však nakonec dopaden, vyslýchán a vězněn. Byl odsouzen na 3,5 roku a měl nastoupit do koncentračního tábora s pokynem „návrat nežádoucí“. Před smrtí ho zachránil jistý profesor, který měl známost u tehdejších německých úřadů.

S Josefem Strakou se ve středu 4. dubna setkal na městské radnici primátor Brna Roman Onderka, aby mu dodatečně popřál k jeho významnému jubileu. „Vy jste kráčející historie, vy jste účastník a aktér dějinných událostí, o kterých se nyní učí děti ve školách,“ pronesl na adresu stoletého veterána primátor. Josef Straka mu naopak popřál, aby se i on dožil sta let, a pak se živě rozhovořil o svých životních osudech. „Kdy se vám žilo lépe: za první republiky, nebo dnes?“ zeptal se Roman Onderka. Odpověď byla nekompromisní: „Samozřejmě, za první republiky!“


Primátor se pak dozvěděl od přítomného koordinátora projektu ČsOL Péče o válečné veterány v Jihomoravském kraji Františka Trávníčka, že v současné době v Brně žije 95 válečných veteránů. V celém kraji ČsOL pečuje o sto třicet veteránů, mnohdy ve velmi požehnaném věku. V této souvislosti zde vznikl a neoficiálně byl vyhlášen „Klub stovkařů“ Jihomoravského kraje, v němž Josef Straka zaujímá třetí místo – před ním je válečný veterán domácího odboje Stanislav Spáčil se 103 roky a Rudolf Albrecht, sokol a válečný veterán ve věku 101 rok.

Text a foto: Ladislav Lenk