Buzuluk – symbol boje proti nacistům

Společnost Ludvíka Svobody společně s VHÚ Praha, Sdružením zahraničních vojáků při ČSBS a Národním archivem připravila 3. dubna 2012 v Domě armády Praha konferenci k 70. výročí budování čs. vojenské jednotky v Buzuluku.

 Na programu byla především vystoupení historiků Jindřicha Marka z VHÚ Praha, Františka Hanzlíka z Univerzity obrany v Brně a Jozefa Bystrického z VHÚ Bratislava, kteří se věnovali historickým faktům tykajících se vzniku samostatné čs. vojenské jednotky v SSSR v době 2. světové války. O místě Ludvíka Svobody v dějinách čs. vojenského odboje promluvil předseda Klubu autorů literatury faktu Karel Richter a velmi procítěně i publicista a spisovatel Zdeněk Hrabica. Mezi účastníky konference a hosty byli rovněž přímí účastnící těchto historických událostí – váleční veteráni – v čele s brigádním generálem Alexandrem Beerem, který zasedl v pracovním předsednictvu konference a během jednání se podělil o své válečné zážitky. ČsOL na konferenci zastupovali její místopředseda Emil Cigánik, ředitel projektu ČsOL Péče o válečné veterány Petr Hozlár a také řada terénních pracovníků projektu, kteří sem přišli doprovodit „své“ svěřence.


Vystupující se na konferenci shodli v tom, že formování čs. zahraniční vojenské jednotky před sedmdesáti lety bylo mimořádnou historickou událostí a vzpomínky na ni jsou i dnes stále živé a inspirující. Například náměstek ministra obrany Michael Hrbata na konferenci v této souvislosti zdůraznil, že pro mnoho lidí zůstal Buzuluk dodnes symbolem boje proti nacistům, který byl veden ve jménu svobody, demokracie, práva a spravedlnosti, a ocenil hrdinství účastníků tohoto boje za obnovu našeho samostatného státu.

Text a foto: Ladislav Lenk