Občané Těšínska na frontách druhé světové války

Projekt „Po stopách druhé světové války na Třinecku a v regionu“, jehož realizátorem je Městský úřad v Třinci, je zaměřen nejen na studium a prezentaci historie válečných hrobů a pietních míst s vazbou na období druhé světové války na Třinecku, ale dává možnost osobně se zapojit do pátrání po osudech vojáků nebo občanů padnuvších v období 2. světové války.

Snahou této akce je přiblížit žákům devátých tříd základních škol v Třinci složitou politickou situaci na Těšínsku po roce 1938 a z toho vyplývající problémy, které se tohoto území dotkly v předvečer 2. světové války a zejména po jeho obsazení nacistickým Německem v září roku 1939. Vše v návaznosti na probrané téma druhé světové války. Dvouhodinová přednáška „Občané Těšínska na frontách druhé světové války“ byla žáky přijata s velkým zájmem, nejen proto, že mnozí z jejich příbuzných ve válce bojovali, ale hlavně proto, že měli možnost bezprostředně vyslechnout vzpomínky přímého účastníka bojů na západní frontě, příslušníka čs. samostatné obrněné brigády ve Velké Británii a předsedy Jednoty ČsOL Frýdek-Místek plk. ve výslužbě Adolfa Kalety. Ten ve funkci velitele tanku bojoval na podzim roku 1944 v Normandii při obléhání přístavního města Dunkerque.

„Tím celý projekt nekončí,“ řekla nám hlavní koordinátorka Romana Ševečková z odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ v Třinci. „Předpokládáme, že až do listopadu se uskuteční další akce, například slavnostní odhalení památníku 9. května 2012 na centrálním hřbitově Třinec - Dolní Líštná. Jde o památník 399 obětem 2. světové války na Třinecku, který byl zrekonstruován koncem roku 2011 a spolufinancován s pomocí dotace Ministerstva obrany ČR. V červnu to bude slavnostní ukončení přednášek projekcí filmu Habermannův mlýn v městském kině Kosmos a v srpnu chystáme poznávací zájezd pro žáky ZŠ na vojenská opevnění do Bohumína s výkladem a ukázkou výstroje," upřesnila Romana Ševečková. Na září a říjen jsou pak připraveny přednášky Jany Hlávkové na vybraných školách o antisemitismu a holocaustu a uskuteční se vyhodnocení výzvy třinecké veřejnosti k pátrání po osudech obyvatel padlých ve 2. světové válce na Třinecku. V listopadu, v rámci Dne veteránů, se na radnici koná slavnostní přijetí válečných veteránů z Třince a okolí.


Plk. v. v. Adolf Kaleta beseduje s žáky ZŠ Dany a Emila Zátopkových v Třinci.


Žáci rovněž zhlédli ukázku výstroje a ručních zbraní včetně odborného výkladu, kterou připravili a zajistili Pavel Skupieň a Jaroslav Sobel.

Text a foto: plk. v. v. Petr Majer, člen RV ČsOL