Pietní vzpomínka na prvního ze „Tří králů“

Ve Studentské ulici v Praze Dejvicích se v pátek 20. dubna konala pietní vzpomínka na velitele legendární odbojové skupiny „Tři králové“ generálmajora in memoriam Josefa Balabána.

 Uskutečnila se u pamětní desky věnované Josefu Balabánovi, která se nachází v místě, kde se ho nacistům podařilo 22. dubna 1941 dopadnout po krátké přestřelce, v níž byl zraněn. Tento hrdina domácího odboje, legionář a předválečný důstojník čs. armády i přes kruté mučení při řadě výslechů nikdy nezradil a nakonec byl 3. října 1941, po vyhlášení tzv. prvního stanného práva, popraven v jízdárně bývalého dělostřeleckého pluku v Praze-Ruzyni. Třebaže i Josef Mašín a Václav Morávek, další dva členové této skupiny Obrany národa, později padli do rukou gestapa, kdy první z nich byl popraven a druhý zemřel při přestřelce v Praze u Prašného mostu, stali se „Tři králové“ legendou domácího odboje proti německým nacistům v době okupace Československa a zůstává jí dodnes.


Letošní pietní akt měl komorní charakter vzhledem ke stavební uzavírce ve Studentské ulici a spočíval především v pietním položení věnců a květin k pamětní desce. Za Československou obec legionářskou se ho zúčastnil její čestný místopředseda armádní generál Tomáš Sedláček a místopředseda ČsOL Emil Cigánik.

Text a foto. Ladislav Lenk