V Praze jednal Republikový výbor ČsOL


Poprvé v letošním roce se v sobotu 21. dubna 2012 sešel v Praze v hotelu Legie na svém jednání Republikový výbor Československé obce legionářské.

 Jednání, kterého se zúčastnilo 53 členů RV ČsOL a také čestný místopředseda ČsOL Tomáš Sedláček, mělo tentokrát na programu čtrnáct důležitých bodů. Byla to především současná ekonomická situace ČsOL, dále schválení plánu činnosti jednot ČsOL v roce 2012 a čerpání rámce dotací v letošním roce. Rovněž byla projednána a schválena směrnice pro udělování ocenění a povýšování a členové Republikového výboru se seznámili s realizací projektů ČsOL, k nimž patří projekt Péče o válečné veterány, projekt Podpora veteránů při návratu do práce po ukončení mise, projekt Ujednocení ústroje a letní tábor ČsOL.


Republikový výbor se kromě toho zabýval dvěma velmi důležitými záležitostmi. První bylo plnění usnesení V. manifestačního sněmu o tom, že členové Republikového výboru ČsOL měli do 31. 12. 2011 předložit lustrační osvědčení. Výsledek? Čtyři členové jej nepředložili, a proto RV ČsOL hlasováním rozhodl o tom, že jejich působení v Republikovém výboru dnem 21. dubna 2012 končí. V dalším bodu se Republikový výbor zabýval situací týkající se vzniku krajského výboru ČsOL v Ústí nad Labem. Po seznámení se všemi skutečnostmi, stanoviskem PRV, závěry Rozhodčí rady a Ústřední revizní komise ČsOL k dané kauze schválil návrhy na vyloučení br. Zdeňka Macha, br. Jaroslava Pikala a br. Karla Štěpánovského z řad ČsOL za jednání, jež bylo v rozporu se stanovami obce legionářské.

Podrobný zápis z jednání RV ČsOL naleznete v nejbližších dnech na

http://obeclegionarska.cz/csol.php?mid=0&pid=103

Další jednání Republikového výboru ČsOL se bude konat v sobotu 25. 8. 2012 opět v hotelu Legie v Praze.

Text a foto: Ladislav Lenk