Připomněli si 67. výročí osvobození Opavy

Již mnoho let se představitelé Statutárního města Opava či řady zdejších institucí a opavská veřejnost setkávají 22. dubna na náměstí Osvobození, aby si připomněli události dubnových dnů roku 1945. Letos připadlo zmiňované výročí na neděli a jaro překvapilo docela příjemným počasím. Ani tak se ale účast nedá označit za hojnou.

 Tradicí je vystoupení pěveckého sboru Jeřabinka, který celou slavnost otevřel českou státní hymnou. Po ní dostal slovo primátor Opavy Zdeněk Jirásek, který ve svém projevu zdůraznil důležitost bojů o město, protože právě ono mělo klíčový význam v opavsko-ostravské operaci. Primátor vzpomněl osudy těch, kteří v bojích položili svůj život, ale rovněž těch, kteří pak dokázali město zvednout z trosek a popela, nebo těch, kteří je pro své dřívější postoje museli opustit. Říšské pevnostní město Opava se změnilo v československé mírové město plné života.

V letošním roce jsme při vzpomínkách na válečnou minulost vyslechli také slova generálního konzula Ruské federace A. J. Šaraškina. Rozuměl jim každý, protože pan konzul přítomné česky nejen pozdravil, ale v našem rodném jazyce pronesl celý svůj projev. I on mluvil především o nejvyšší oběti, kterou při osvobozování položila řada vojáků, ať už jakékoli vojenské či národní příslušnosti.

Posledním řečníkem byl člen Sdružení československých zahraničních letců – Východ plukovník Štefan Gbúr. Mluvil o postavení československých vojáků na obou frontách 2. světové války a vyzdvihl přínos těch známých i nejmenovaných. Zmínil se o generálovi Františku Fajtlovi, který zkušenosti získané v RAF uplatňoval od roku 1944 na východní frontě, kam i s dalšími letci přešel, aby byl co nejblíže osvobozování vlasti.

Po projevech došlo na uctění památky padlých. Položením kytic k památníku je vyjádřili představitelé města, ruského konzulátu, Armády ČR, Slezského zemského muzea, Matice slezské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské, Slezského gymnázia Opava i pamětníci z řad veřejnosti. Jsou události, které bychom neměli nechat bez povšimnutí. A připomínka výročí osvobození Opavy mezi ně bezesporu patří. Jsme proto rádi, že se mezi přítomnými objevila také opavská mládež. Snad ji při podobných příležitostech budeme v budoucnu vídat častěji.  Text a foto: Mgr. Magda Hrstková, Jednota ČsOL Opava