Letošní oslavy osvobození zahájil osobně prezident ČR Václav Klaus

Ve čtvrtek 26. dubna zahájil prezident a vrchní velitel ozbrojených sil České republiky Václav Klaus v symbolických prostorách památníku 2. světové války na Hrabyni oslavy 67. výročí osvobození naší vlasti.

 Na akci k výročí ostravsko-opavské operace se společně podílely 53. brigáda průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky, Krajské vojenské velitelství Ostrava, Slezské zemské muzeum, Moravskoslezský kraj a obec Hrabyně. Slavnostní akt zahájil prezident Václav Klaus v doprovodu velitele sil podpory brigádního generála Jána Gurníka přehlídkou čestné jednotky složené z příslušníků 53. brigády průzkumu a elektronického boje a Krajského vojenského velitelství pod velením ředitele plukovníka Jaroslava Hrabce. Pietní akt poté pokračoval v pamětní síni se sarkofágem s prstí z bojišť 2. světové války, koncentračních táborů a dalších míst utrpení. „Patřím k těm, kteří zdůrazňují význam tradic, kteří se snaží, aby nové nastupující generace věděly o tom, co předcházelo době, kdy ony přišly na svět, a zejména velmi důrazně vystupuji proti tomu, když je minulost zneužívána k politickým hrátkám současnosti, přepisována, překreslována a podobně,“ zdůraznil ve svém projevu Václav Klaus.


Ten společně s představiteli kraje a armády vzdal čest obětem války a osobně poděkoval přítomným válečným veteránům a účastníkům odboje. Pamětní odznak ředitele KVV Ostrava z rukou prezidenta republiky převzali váleční veteráni: brigádní generál Zdeněk Škarvada, major Milan Trunkát, plukovník Vasil Coka, plukovník Andrej Koba, plukovník Václav Petras a četař Václav Soukup. Mezi vyznamenanými příslušníky armády byl i velitel 53. brigády plukovník Josef Havlík.

Text a foto: kpt. Petr Šiler