Na Bradle vlála československá vlajka

V předvečer 93. výročí úmrtí jednoho ze zakladatelů samostatného československého státu Milana Rastislava Štefánika se v jeho rodné obci Košáriskách konala každoroční vzpomínka na tohoto slavného rodáka.

 Letos se kromě členů ČsOL jednoty Břeclav, kteří sem pravidelně jezdí, a zástupců partnerských obcí této akce zúčastnili i příslušníci klubu vojenské historie 19. prapor StOS Hodonín a zároveň členové ČsOL Hodonín. V dobových uniformách italského a ruského legionáře a vojáka prvorepublikové československé armády nejdříve vytvořili čestnou stráž u sochy M. R. Štefánika v jeho rodném domě. Poté se spolu s ostatními představiteli veřejného a politického života Slovenské republiky přemístili na Bradlo, kde se nachází památník věnovaný zakladateli československého státu. Zde zaujali čestné místo po boku čestné stráže Ozbrojených sil Slovenské republiky přímo u památníku na Bradle. Moravští potomci legionářů tak spolu se slovenskými profesionály vzdali hold významné osobnosti československých dějin. K tomu se vyjádřil jeden z významných slovenských hostů tohoto pietního aktu: „Jsem rád, že po dlouhých letech nad Bradlem zavlála i původní československá vlajka doplněná uniformami našich legionářů.“


Milan Rastislav Štefánik, astronom, filozof, vědec, generál, diplomat, státník, zakladatel československého státu, ministr války československé vlády, zahynul u Vajnor při přeletu z Itálie do Bratislavy 4. května 1919. Byl pohřben na Bradle, kde k 10. výročí jeho smrti byl vybudován monumentální památník. Mohyla se nachází na vrchu Bradlo dominujícímu okolní krajině s nadmořskou výškou 543 metrů, nad cestou mezi městem Brezová pod Bradlom a Košariskami.

Společnost Milana Rastislava Štefánika a Nadace Milana Rastislava Štefánika, jsou partnerskými organizacemi Československé obce legionářské a k výročí narození M. R. Štefánika v červenci 2012 se připravuje podpis třístranné dohody o vzájemné spolupráci těchto organizací při naplňování odkazu tohoto zakladatele samostatného čs. státu.

Foto a text: František Kuba