Protektorát: odboj a kolaborace

Národní muzeum ve spolupráci s občanským sdružením VALKA.CZ a Vojenským historickým ústavem Praha připravilo výstavu Protektorát: odboj a kolaborace, která zobrazuje jedno z nejkomplikovanějších období českých dějin 20. století.

 Výstava ukazuje dvě odlišné tváře let 1939 – 1945. Na jedné straně jsou prezentovány významné události jako atentát na Heydricha a květnové povstání, organizace Obrana Národa, Česká národní rada, Politické ústředí aj., a osobnosti Josef Bílý, Bedřich Homola, Josef Mašín a další, spjaté s domácím odbojem v Čechách a na Moravě. Na straně druhé výstava zachycuje negativní stránky protektorátní historie symbolizované českými kolaboranty, jako byli Emanuel Moravec, Jan Rys-Rozsévač nebo František Aujezdský, a kolaborantskými organizacemi Vlajka, Národopisná Morava, Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Oba protikladné příběhy českých dějin se pak propojí po roce 1948, kdy se v komunistických lágrech setkají jak účastníci odboje, tak kolaboranti.

Národní muzeum vrátilo Národnímu památníku na Vítkově jeho původní účel symbolu demokratické republiky a v roce 2009 zde otevřelo expozici Křižovatky české a československé státnosti. Po výstavě Rudá muzea a po únorovém otevření expozice s názvem Laboratoř moci v podzemních prostorách Památníku je výstava Protektorát: odboj a kolaborace jedním z dalších  projektů, kterými Národní muzeum potvrzuje, že se nevyhýbá ani tématům o stinných stránkách našich národních dějin. „Nově otevřená výstava ukazuje, jak si lidé pod vlivem politických a historických událostí vybrali různé cesty a jejich volba se pro ně stávala osudnou,“ říká k tomu generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.


Na výstavě je možné zhlédnout  množství unikátních předmětů – např. samopal Karla Hermanna Franka, uniformu Emanuela Moravce či vysílačku Libuši. Dobovou atmosféru přibližují fotografie, texty a audiovize, které představují kolaborantské manifestace v létě 1942 v Praze a v Brně, cvičení Kuratoria pro výchovu mládeže nebo projevy členů Národního souručenství.

Slavnostní vernisáže výstavy, která se koná od 4. května do 5. srpna 2012 v Národním památníku na Vítkově, se za Československou obec legionářskou zúčastnil jejím místopředseda Emil Cigánik.

Připravil: Ladislav Lenk s využitím tiskové zprávy NM, foto: NM